Faglig ledelse i skolen

Download publikation om didaktiske samtaler

I materialet "Faglig ledelse kalder på didaktiske samtaler" får du inspiration til og viden om, hvordan du som leder i folkeskolen kan arbejde med didaktiske samtaler med dine medarbejdere.

Af Bettine Romme Andersen 15/03/2021

Materialet henvender sig til skoleledere, souschefer og lærere, som ønsker at arbejde med faglig ledelse i folkeskolen.

Det er KL og Skolelederforeningen, der i fællesskab har lavet materialet i samarbejde med forsker og konsulent Malene Ringvad og 10 skolelederteams.

Faglig ledelse kalder på didaktiske samtaler
Didaktiske samtaler

Didaktiske samtaler er tilrettelagte samtaler om undervisningens didaktik, dvs. om mål og evaluering af undervisningen, og hvordan undervisningen kan tilrettelægges for at fremme alle elevers læring, udvikling og dannelse.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Se alle videoer om skoleledelse og didaktiske samtaler
Gå til projektforsiden: Skoleledelse og didaktiske samtaler