Kønsbevidsthed

Idekatalog: Sådan kan I arbejde med kønsbevidsthed

Danmarks Lærerforening sætter i nyt idékatalog fokus på kønnets betydning. "Vi er ofte blinde for vores egen forforståelse af køn."  

Af Irene Aya Schou 12/06/2023
DLF

6A skal have nye pladser. De sidder ved seksmandsborde, og nu skal der ske noget nyt.

"Det er vigtigt, at det er blandede borde," siger lærerteamet til eleverne.

Det forklares ikke, hvad der menes med blandede borde, men det ligger implicit, at der er tale om borde med både drenge og piger, hvor forventningen er, at pigerne vil skabe ro ved bordene. 

På den måde bliver elevernes køn det afgørende parameter i arbejdet med at lave gode bordgrupper.

Pigemål tæller dobbelt

9. årgang har idræt, og aktiviteten er fodbold. Lærerne har tidligere erfaret, at pigerne i løbet af fodboldkampene ikke bliver spillet af drengene.

På den baggrund indfører de to idrætslærere en regel om, at pigerne får dobbeltpoint, når de scorer.

Én af drengene fortæller, at han ikke føler sig som en del af drengegruppen - heller ikke i idræt. Han oplever, at han ikke bliver valgt til eller bliver spillet til. 

Så hvor efterlader den kønnede pointgivning de elever, der ligesom pigerne oplever ikke at blive spillet til?

50 lærere inddraget i projekt

Dette er to eksempel på, hvad kønnede forventninger kan betyde i helt konkrete situationer.

Alle børn skal kunne udvikle deres fulde faglige og personlige potentiale. Det kræver, at de mødes og favnes uden stereotyper eller forventninger baseret på køn.

Derfor har Danmarks Lærerforening sat fokus på kønsbevidsthed i et nyt idékatalog.

Idekataloget er blevet til som resultat af projektet "Kønsbevidsthed i folkeskolen", som 50 folkeskolelærere fra hele landet og ph.d. og lektor Tekla Canger, som forsker i køn og skole, har været involveret i.

Erkend din forståelser

Kataloget bygger på en erkendelse af, at forforståelser af køn spiller ind i hverdagens undervisningspraksis og påvirker derigennem den enkelte elevs skoleliv, personlige udvikling, socialisering og videre færd i uddannelsessystem.

Kataloget rummer en række dilemmaer, som de 50 lærere selv har stået i samt kønsrelaterede cases og øvelser, der har til formål at inspirere til dialog og udvikling. 

Køns betydning optager parterne 

Køns betydning i dagtilbud og skole er også noget, der optager parterne i Fremfærd Børn, der består af KL og de faglige organisationer.  

Parterne ønsker at adressere køns betydning med udgangspunkt i, hvordan man igennem sparring og bevidstgørelse kan forholde sig professionelt til køn på en måde, der udvider rammerne for, hvad det vil sige at være dreng, pige eller hvad barnet eller den unge identificerer sig som.

Hent idekatalog "Kønsbevidsthed i folkeskolen"