Fjernundervisning under corona

Gør hjemmeundervisningen praksisnær

Undervisningen kan godt være praksisnær og åbne sig mod omverdenen, selvom eleverne sidder derhjemme hver for sig. Inddrag eleverne ved at lade dem stille spørgsmål om corona.

Af Bettine Romme Andersen 24/03/2020

Det er anderledes skoledage i disse uger for landets elever, hvor de sidder derhjemme hver for sig og løser opgaver i deres bøger eller på virtuelle platforme.

Men den nuværende undervisning, som lærerne sætter i gang, behøver ikke at begrænse sig til træningsopgaver og bøger, som lukker verden og den aktuelle situation ude.

Forbind fagene med elevernes hverdag

Fagene kan med fordel forbindes med elevernes hverdag og den globale virkelighed lige nu, siger forskningschef fra VIA University College Helle Munkholm Davidsen.

- Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning handler om at forbinde undervisning til elevers verden og deres spørgsmål til den, derfor er det oplagt at forbinde fagene med den nuværende corona-pandemi, siger hun.

Det kan være at lave statistik om coronavirus i matematik, undervise i epidemier i biologi, se på mediedækningen i dansk eller se på epidemier i historisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Lad eleverne stille spørgsmål

Hele situationen med nedlukkede skoler skaber selvfølgelig udfordringer men også nye muligheder for alternativ undervisning, og det skal udnyttes, hvis det er muligt.

- Lærerne har lige nu en unik mulighed for at lave undervisning på nye måder, som tilrettelægges ud fra elevernes spørgsmål til den nuværende situation, siger Helle Munkholm Davidsen, som står bag et netop afsluttet forskningsprojekt om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i regi af Fremfærd.

Brug de digitale muligheder

De digitale muligheder gør også, at eleverne stadig kan samarbejde og tage selvstændigt stilling.

- Lærerne kan ved at bruge digitale muligheder i højere grad inddrage eleverne ved at lade dem lave kollaborative opgaver sammen på nettet og ved at give eleverne individuelle valgmuligheder i opgaveløsninger, siger Helle Munkholm Davidsen.

Forældrene har fået en unik mulighed

Det er ikke kun lærerne, der kan bruge den nye situation, det kan forældrene også, lyder det fra forskningschefen.

- De forældre, der er hjemme med deres børn, har en unik mulighed for at få mere indblik i de spørgsmål, deres børn har til fagene og til verden.

Og det er vigtigt, mener Helle Munkholm Davidsen.

- Verden skal ikke lukkes ude, selvom man er hjemme. Faglig læring skal stadig åbne op mod omverdenen og bruges til at forstå den.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Definition af praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning

Praksisnær og anvendelses-orienteret undervisning i et dannelsesmæssigt perspektiv er undervisning, der forbinder fagene med elevernes interesser, erfaringer og spørgsmål til deres omverden – både den nære lokale omverden og den globale store omverden.

Se videoen: Sådan tilrettelægger du undervisningen

Lektor Christina Højlund fra VIA fortæller, hvordan du kan bruge inspirationsmaterialet og de didaktiske principper i praksis.