velkommen

Et godt samarbejde med forældrene skaber trivsel og læring for børnene i nyankomne familier

Når en flygtningefamilie ankommer til Danmark, er det en faglig opgave at hjælpe forældrene ind i samarbejdet med skoler og dagtilbud. Et nyt forløb udviklet af Fremfærd skal støtte børnenes trivsel, udvikling og læring gennem de fagprofessionelle og forældrene.

Af Mia Dalby Larsen 11/05/2017
Fremfærd

Lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejere landet over står ofte over for en stor opgave med at få børn, der lige er kommet til Danmark, til at falde til i skolen og dagtilbuddet. Forskning viser, at et stærkt samarbejde mellem forældre og skole eller dagtilbud har stor betydning for, at børnene udvikler sig, trives og lærer. Derfor er det vigtigt for børnene, at de fagprofessionelle får et godt og frugtbart samarbejde i gang med familierne.

Et nyt projekt, der kan følges her på vpt.dk, skal understøtte de fagprofessionelles viden og praksis i samarbejdet med forældrene til de nyankomne børn. På siden vpt.dk/nyankomneforældre kan man blandt andet finde viden og værktøjer til medarbejdere i skoler og dagtilbud. Initiativet til projektet er taget af Fremfærd Børn, som er et samarbejde mellem KL og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet.

- Det her projekt skal skabe viden og værktøjer, som lærere og andre fagprofessionelle kan bruge til at etablere og udvikle det gode forældresamarbejde. Erfaringer viser allerede, at jo før vi kommer i gang med samarbejdet med nyankomne familier, jo bedre, siger Bjørn Hansen, formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.  

KL, Danmarks Lærerforening, BUPL og FOA driver i fællesskab projektet, og professionshøjskolerne UCC og VIA udvikler den faglige del.

- Forskning peger på, at forældre spiller en helt afgørende rolle for børnenes læring og trivsel i skoler og dagtilbud. Derfor er det vigtigt, at de fagprofessionelle både i skoler og på dagtilbudsområdet får etableret et godt samarbejde og en god relation også til forældre til nyankomne børn. De kommer med anden kulturel baggrund, et andet sprog og nogle andre forventninger til skoler og dagtilbud, end forældre til børn, der har boet hele deres liv i Danmark har, siger Anna Mee Allerslev, formand for Børne- og kulturudvalget i KL

Projektet har udviklet konkrete inspirationsværktøjer, som du kan finde her, og næste skridt er kompetenceudviklingsforløb for pædagogisk personale.

- Relationen til forældrene er altafgørende for flygtningebørns trivsel i dagtilbud og skole. Det er vigtigt, at etablere en positiv og tillidsfuld kontakt til forældre og skabe tryghed omkring børnenes liv. Ved aktiv lytning, vejledning og daglig kontakt med andre børn og voksne bliver nytilkomne forældre introduceret i dansk hverdagsliv og kultur. Det skaber grundlaget for en vellykket integration, hvor læring af dansk sprog og kultur kan tage afsæt i en kontekst, som er tryg og meningsfuld for flygtningebørns forældre, siger Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer i BUPL.

Det er vigtigt for organisationerne, at det, der kommer ud af projektet, er anvendeligt og enkelt at gå til for medarbejdere og ledere i en travl hverdag.

- Vores tilgang i projektet er på en gang forskningsbaseret og praksisnær. Professionshøjskolerne indsamler eksisterende viden blandt andet om det gode forældresamarbejde og udvikler på den baggrund et forløb, som de fagprofessionelle i både skoler og på dagtilbudsområdet kan bruge direkte i deres praksis, siger Mogens Bech Madsen, sektorformand i FOA.

Prøv værktøjer og øvelser til at styrke samarbejdet med nyankomne forældre
modtagelse

Er du medarbejder eller leder i en skole eller i et dagtilbud, så kan du fra nu finde inspiration til det gode forældresamarbejde med nyankomne forældre på nyankomneforældre.dk.

Materialet udviklet af fagfolk fra professionshøjskolerne UCC og VIA.

Find materialet her. 

Om projektet ’Styrket samarbejde med nyankomne forældre’
Fremfærd Børn

Projektet 'Styrket samarbejde med nyankomne forældre' er sat i gang af Fremfærd Børn og udvikles af KL, Danmarks Lærerforening, BUPL og FOA i fællesskab. Du kan finde redskaber og viden på siden nyankomneforældre.dk.

Derudover har professionshøjskolerne UCC og VIA udviklet et kompetenceforløb, som skal afprøves i en række teams i to kommuner, hvorefter det kan rekvireres af skoler og dagtilbud landet over. Forløbet, der er inspirereret af aktionslæring, tager afsæt i deltagernes egne konkrete udfordringer og styrker praktikernes kompetencer til at inddrage de nytilkomne forældre i dialog og samarbejde og i den pædagogiske hverdag. Endelig vil resultaterne blive delt på en konference den 11. december 2017.

Kontakt

Charlotte Bie

Lektor, projektleder på UCC

chb@ucc.dk