Fremfærd Børn

Fremfærd Børn

Læs om de projekter, som Fremfærd Børn arbejder med.

Af Fremfærd 27/05/2016

Fremfærd Børn arbejder med kerneopgaverne omkring børn og unge f.eks. på daginstitutioner, folkeskoler og i klubber. Ambitionen er at nyttiggøre eksisterende, praksisnær viden i hverdagen.

Nedenfor kan du læsere mere om afsluttede og igangværende projekter i Fremfærd Børn.

Igangværende projekter

 

Styrket inddragelse af de professionelles viden i skolens udvikling

Projektet sætter fokus på processer, der fremmer en tillidsbaseret dialog- og feedbackkultur mellem ledelse og medarbejdere samt medarbejderne imellem om skolens pædagogiske udvikling.

Projektledelse: KL, DLF og BUPL

Læs mere om projektet:

Se siden: Styrket inddragelse i skolens udvikling

 

Afsluttede projekter

Styrket samarbejde med forældre til flygtningebørn og andre nyankomne børn

Projektet støtter nyankomne børns trivsel, udvikling og læring gennem et styrket samarbejde mellem de fagprofessionelle og forældrene.

Projektet har udviklet en materialesamling med inspiration og værktøjer til fagprofessionelle i dagtilbud, dagplejer og skoler, og der arbejdes med kompetenceudviklingsforløb på udvalgte arbejdspladser.

Projektledelse: KL, DLF, BUPL og FOA

Se siden nyankomneforældre.dk med værktøjer og inspiration

 

 

Motorik og Sprog

Motorik og sprog hænger uløseligt sammen og har væsentlig betydning for barnets udvikling senere i livet.
Projektet giver inspiration til, hvordan pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere kan arbejde med de 0-2-åriges motoriske og sproglige udvikling i en sammenhæng.

Projektledelse: KL, FOA og BUPL

Se siden motorikogsprog.dk som giver viden, værktøjer og inspiration til arbejdet med børnenes motorik og sprog. 

Se også webinar om motorik og sprog

 

 

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse

Et forsøgs- og udviklingsprojekt i folkeskolens overbygning, 7. til 9. klasse. Det består af 13 konkrete projektet landet over. Et nøgleord er karrierelæring, og formålet er at give forældre og elever større viden om de mange uddannelsesmuligheder, der findes, og konkret indsigt i, hvad man laver på en erhvervsskole og i forskellige virksomheder, så de unge ikke automatisk vælger gymnasiet.

Projektledelse: KL og DLF

Projektet har udgivet bogen Udsyn i Udskolingen, der ridser erfaringer og anbefalinger op. Download bogen her. 

Læs meget mere om projektet på siden Udsyn i Udskolingen

 

 

 

 

 

Om Fremfærd

- Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver
- Fremfærd ønsker et samfund, hvor medarbejdernes og borgernes ressourcer anvendes bedst muligt. Hvor borgerne ikke bare er kritiske kunder, men selv er med til at definere og skabe de rigtige løsninger.
- Fremfærd iværksætter og støtter udviklingsprojekter inden for de kommunale velfærdsområder, indsamler gode erfaringer og formidler ny viden

DELTAGERE I FREMFÆRD BØRN

Louise Koldby Dalager  Formand for Fremfærd Børn og Fremfærd Borgere med Særlige Behov  Kontorchef, KL
Tlf: 3370 3906  Email: lkd@kl.dk  www: http://www.kl.dk

Anders Bondo Christensen  Næstformand for Fremfærd Børn  Formand, Danmarks Lærerforening
Tlf: 3369 6300  Email: dlf@dlf.org  www: http://www.dlf.org

Niels Kjeldsen  Chefkonsulent, Psykologforeningen
Tlf: 2720 8586  Email: nik@dp.dk   www: http://www.dp.dk

Mogens Bech Madsen  Sektorformand, FOA
Tlf: 4697 2347  Email: mbech@foa.dk  www: http://www.foa.dk

Birgit Stechmann  Chefkonsulent, FOA
Tlf: 4697 2506  Email: bist001@foa.dk  www: http://www.foa.dk

Elisa Rimpler  Formand, BUPL
Tlf: 3546 5131  Email: eml@bupl.dk  www: http://bupl.dk

Rikke Eggert Lauth  Konsulent, BUPL
Tlf: 3546 5095  Email: rla@bupl.dk  www: http://bupl.dk

Jesper Støier  Afdelingschef, Danmarks Lærerforening
Tlf: 3369 6412  Email: jst@dlf.org  www: http://www.dlf.org

Verne Pedersen  Næstformand, Socialpædagogernes Landsforbund
Tlf: 7248 6309  Email: vkp@sl.dk  www: http://www.sl.dk

Arne Eggert  Udviklingsdirektør, KL
Tlf: 3370 3093  Email: areg@kl.dk  www: http://www.kl.dk

Jette Kyhl  Konsulent, KL
Tlf: 3370 3776  Email: jeky@kl.dk  www: http://www.kl.dk

Karsten Poulsen  Direktør for Børn Unge og Kultur, Odder Kommune
Tlf: 7629 2929  Email: karsten.poulsen@odder.dk  www: http://www.oddernettet.dk

Anne Bust  Dagtilbudschef, Horsens Kommune
Tlf: 7629 2929  Email: ab@horsens.dk  www: http://www.horsens.dk

Karoline Amalie Steen  Kontorchef, KL
Tlf: 3370 3236  Email: kaas@kl.dk  www.kl.dk