Udviklingsplan – den fælles

I kan se den fælles udviklingsplan her og downloade modellen i et word-dokument til højre på siden, så I har mulighed for at udfylde og printe skemaet.

Af Kompetencernes ABC 01/06/2015

Kom godt i gang

I skal nu i gang med en fælles proces, som resulterer i, at I hver især for en udviklingsplan. Processen består af punkterne 1-9 nedenfor. Det er punkter 3, 5, 7 og 9, du skal overføre til kompetenceweb.dk

Bagerst i arket kan I finde inspiration til udviklingsmål og aktiviteter.

Det er en god idé, hvis der i lokalet er mulighed for løbende at skrive på tavle, flip-over eller lign.

1. Arbejdsopgaver og behovet for kompetenceudvikling

 • Start med i fællesskab at drøfte hvilke arbejdsopgaver, I skal løse fremover.
 • Derefter skal I brainstorme for at finde frem til områder, hvor I skal udvikle jer for at kunne udføre jeres arbejdsopgaver på en kompetent måde. Det kan både være i forhold til eksisterende og nye opgaver.

2. Faglige udviklingsmål

I skal sammen drøfte gruppens/teamets faglige udviklingsmål. Indtil nu har I gjort jer nogle overordnede tanker i forhold til jeres arbejdsopgaver og kompetenceudvikling. Her skal I fastlægge nogle mere konkrete mål for jeres udvikling.

3. Dine faglige udviklingsmål

Du skal - ud af de samlede udviklingsmål i jeres brainstorm - vurdere, hvilke faglige udviklingsmål, der passer på netop dig. Du skal tænke på, hvad du helt konkret vil være bedre til rent fagligt om ét år. 

 • Faglig udviklingsmål 1:
 • Faglig udviklingsmål 2:
 • Faglig udviklingsmål 3:       

4. Faglige udviklingsmål - aktiviteter

 • I skal sammen brainstorme om, hvad der skal til for at I kan nå de faglige udviklingsmål. Det handler ikke kun om jeres individuelle behov for faglig udvikling, men om hvilke udviklingsmål, der kan være i afdelingen.

5. Dine faglige udviklingsmål – aktiviteter

Du skal nu beskrive, hvordan du kan nå dine mål. Hvilke aktiviteter skal der til? Du skal både tænke i konkrete kurser eller uddannelser og i ”læring på jobbet ”. Du skal desuden tænke over, hvornår du vil gennemføre disse aktiviteter.

Faglig udviklingsmål 1:

 • Hvordan vil du nå målet?
 • Hvornår?
 • Hvem gør hvad?

Faglig udviklingsmål 2:

 • Hvordan vil du nå målet?
 • Hvornår?
 • Hvem gør hvad?

Faglig udviklingsmål 3:

 • Hvordan vil du nå målet?
 • Hvornår?
 • Hvem gør hvad?

6. Personlige udviklingsmål

I skal sammen drøfte, hvilke personlige kompetencer I skal udvikle i forhold til de opgaver, I løser. I skal dels liste de personlige kompetencer, som jeres gruppe har, dels skal I liste de personlige kompetencer, som I skal udvikle.

7. Dine faglige udviklingsmål

Du skal - ud af de samlede udviklingsmål i jeres brainstorm - vurdere, hvilke faglige udviklingsmål, der passer på netop dig. Du skal tænke på, hvad du helt konkret vil være bedre til rent fagligt om ét år. 

 • Personlig udviklingsmål 1:
 • Personlig udviklingsmål 2:
 • Personlig udviklingsmål 3:

8. Personlig udviklingsmål - aktiviteter

I skal sammen brainstorme for at få overblik over, hvilke aktiviteter der skal til for at nå de forskellige udviklingsmål.

9. Dine personlige udviklingsmål – aktiviteter

Du skal nu beskrive, hvordan du kan nå dine mål. Hvilke aktiviteter skal der til? Du skal både tænke i konkrete kurser eller uddannelser og i ”læring på jobbet ”. Du skal desuden tænke over, hvornår du vil gennemføre disse aktiviteter.

Personlig udviklingsmål 1:

 • Hvordan vil du nå målet?
 • Hvornår?
 • Hvem gør hvad?

Personlig udviklingsmål 2:

 • Hvordan vil du nå målet?
 • Hvornår?
 • Hvem gør hvad?

Personlig udviklingsmål 3:

 • Hvordan vil du nå målet?
 • Hvornår?
 • Hvem gør hvad?

Inspirationslister

Faglige kompetencer

 • Kan give juridisk rådgivning
 • Kan fortolke lovgivning
 • Kan foretage økonomiske beregninger fx af pension
 • Har kendskab til EU-lovgivning
 • Kan fortolke brugerens/borgerens behov
 • Er effektiv og hurtig til sagsbehandling 
 • Er god til konflikthåndtering
 • Kan benytte og vedligeholde maskiner
 • Har kendskab til affaldshåndtering
 • Kan benytte avanceret måleudstyr
 • Har indsigt i grundlæggende kemi
 • Kan yde førstehjælp
 • Stor viden om hygiejne
 • Kan arbejde i selvstyrende teams
 • Dygtig mødeleder
 • Kendskab til økonomistyring
 • Bruger korrekt løfteteknik
 • Kan overskue tekniske, ressourcemæssige og økonomiske konsekvenser af projekter
 • Kan udvikle og håndtere nye arbejdsmetoder
 • Kan udtrykke sig klart og forståeligt i skrift og tale
 • Har gode dansksprogkundskaber
 • Har gode fremmedsprogskundskaber
 • har god interviewteknik
 • Dygtig til at undervise
 • God til at give konstruktiv kritik
 • Kan tolke store datamængder
 • God til at opsøge ny viden
 • Stor teknisk forståelse
 • Har systemstyringskendskab

Faglige udviklingsmål

 • Blive god til mødeledelse
 • Blive bedre til at arbejde i projekter
 • Diplomuddannelse i Socialformidling
 • Blive bedre til at skrive
 • Blive bedre til løfteteknikker
 • Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning
 • Mere effektiv sagsbehandling
 • Tale i store forsamlinger
 • I stand til at forhandle på engelsk
 • Kunne arbejde selvstændigt i AutoCad, GIS, Excell
 • Blive bedre til dansk
 • Kommunomuddannelsen for sundhedspersonale
 • Bedre til sårbehandling
 • I stand til at arbejde i selvstyrende teams
 • Være mentor for ny medarbejder
 • Blive web-redaktør
 • Kan vedholde maskine X
 • Byggeriets diplomuddannelse
 • I stand til at fortolke lovgivning, datamængder eller andet
 • Bedre til økonomistyring

Kompetenceudviklingsaktiviteter til faglige udviklingsmål

 • Kursus i projektarbejdet
 • Diplomuddannelse i Socialformidling
 • Blive bedre til at skrive
 • Følge kollega X og lær dennes løfteteknikker
 • Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning
 • Tage engelskkursus (AMU, på handelsskolen, intensivt kursus)
 • Få kollega X til at give en grundig introduktion i AutoCad, GIS, Excell eller Powerpoint (sidemandsoplæring)
 • Følge danskkursus i/udenfor arbejdstiden
 • Kommunomuddannelsen for sundhedspersonale
 • Bedre til sårbehandling
 • Variation i arbejdsopgaver
 • Ansvarlig for underside på x-hjemmeside
 • Leverandørkursus i vedligeholdelse af maskine X
 • HD-fag i økonomistyring
 • Tage AMU-uddannelse i AutoCad, GIS, Excell eller Powerpoint
 • Vær projektmedarbejder i projekt X
 • Mere ansvar i arbejdsopgave X

Personlige kompetencer

 • Ambitiøs
 • Effektiv
 • Grundig
 • Kvalitetsbevidst
 • Resultatorienteret
 • Systematisk
 • Dynamisk
 • Pålidelig
 • Analytisk
 • Energisk
 • Humørfyldt
 • Kreativ
 • Samarbejdsvillig
 • Nysgerrig
 • Tillidsvækkende
 • Fleksibel
 • Serviceminded
 • Ansvarsbevidst
 • Engageret
 • Initiativrig
 • Målrettet
 • Selvstændig
 • Udadvendt
 • Kontaktskabende
 • Velformuleret
 • Smilende
 • Gå-på-mod
 • Hurtig i opfattelsen Indfølingsevne
 • God til at lytte
 • Stabil
 • God telefonstemme
 • Humoristisk
 • Høflig
 • Struktureret
 • Loyal
 • Beslutsom
 • Åben
 • Præcis og nøjagtig
 • Social bevidst
 • Omstillingsparat
 • Tålmodig
 • Troværdig
 • Tolerant

Personlige udviklingsmål

 • Blive bedre til at give ros
 • Blive bedre til at afslutte mine opgaver
 • Blive mere analytisk
 • Indgå i kreative processer
 • Være mere fleksibel
 • Blive mere serviceminded
 • Håndtere egen stress
 • Tage initiativ til et fagligt arrangement
 • Blive i stand til at løse flere opgaver selvstændigt
 • Blive bedre til mundtlig formidling
 • Blive bedre til at arbejde mere struktureret
 • Bedre til at planlægge mit arbejde
 • Blive mere præcis med afleveringsopgaver
 • Være mere tolerant over for nye kolleger
 • Blive bedre til at lytte til mine kolleger

Kompetenceudviklingsaktiviteter til personlige udviklingsmål

 • Kursus i mødeledelse
 • Oplære en ny medarbejder
 • Kursus i mundtlig formidling
 • Kursus i NLP
 • Være mentor for ny medarbejder
 • Øve sig i at sige til og fra
 • Byde ind på nye opgaver
 • Være ansvarlig for at lede kontormøder
 • Kursus i personlig udvikling
 • Blive coachet
 • Deltage i planlægningen af sociale arrangementer
 • Kursus i teambuilding

 

Download den fælles udviklingsplan
Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

MUS-automaten

Her kan du danne et MUS-skema

Gå til MUS-automat

Debatværktøjet

Her finder du et debatværktøj til kompetenceudvikling i MED-udvalget og på arbejdspladsen

Gå til debatværktøjet