Kerneopgaven i hverdagen

Sådan bruger du kerneopgaven i hverdagen
Begrebet kerneopgave er de senere år blevet en fast del af det kommunale ordforråd. Men hvad betyder begrebet egentlig? Og hvad kan man bruge det til i praksis på en kommunal arbejdsplads? De spørgsmål giver en udgivelse fra Fremfærd svar på.
Kommune: Alle skal kende deres kerneopgave
Borgerfokus, faglighed og øje på det fælles mål. Det er ord, som alle medarbejdere i Mariagerfjord Kommune vil høre i de kommende år. I kommunen har man valgt at bruge begrebet kerneopgaven som udgangspunkt for udvikling og diskussion om, hvordan institutionerne skal løse deres opgaver i fremtiden.