Slagelse medarbejdere medicinsikre botilbud

Færre medicinfejl: Vi har lært af hinanden

Øjenåbnere og inspiration med hjem. Det er meldingen fra medarbejdere og ledere, der har mødtes i projektet medicinsikre botilbud.

Af Sine Molbæk-Steensig 30/11/2022

De sidste to år har 15 bosteder fordelt over hele landet arbejdet intensivt med at skabe nye, sikre arbejdsgange, som mindsker risikoen for fejl med borgernes medicin. 

Botilbuddene har været del af projektet Medicinsikre botilbud, og det er Fremfærd Borgere med Særlige behov, der står bag projektet i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

På det sidste læringstræf spurgte vi medarbejdere og ledere, hvad det har betydet for dem at dele deres læring med andre arbejdspladser på tværs af kommunegrænser.

LÆS OGSÅ: Medicinsikkerhed: Vi vil ikke miste den viden vi har fået

Heidi Kammersgård, ergoteraput fra Center for psykiatri i Holstebro:

- Det har været et af projektets styrker, at vi har mødtes på kryds og tværs af kommuner og botilbud. Det er spændende at se, hvordan andre arbejder og blive udfordret lidt på sine daglige arbejdsgange og måder at tænke på.

- Der har været mange øjenåbnere undervejs og god inspiration at hente, for det er nogle gange de små ting og greb, der kan gøre en stor forskel i dagligdagen. På et tidspunkt talte vi fx med et andet botilbud, som bruger det samme registreringssystem som os selv, og der blev vi opmærksomme på, at der fandtes en funktion, som vi virkelig havde brug for – det krævede bare, at den blev låst op. Det gør en stor forskel for os i vores dagligdag og sparer os for en masse tid og unødvendigt bøvl.

Rikke Jensen, daglig leder i Specialcenter Slagelse, Charlotte Isdal, medarbejder, og Simone Madsen, pædagog, fra SPS Rosenkildevej i Slagelse:

- Det er fedt at få lov til at se andre arbejdspladser over skuldrene. Det har betydet, at vi har gjort os nogle overvejelser, som vi ellers ikke ville have gjort.

- Vi har fx fået ideer til, hvordan vi bedre kan skabe involvering blandt kollegerne og fremstille data på nye måder, som gør det lettere at forstå. Og når det har været op ad bakke, har det også været rart at kunne spejle sig i, at de andre bosteder også oplever modstand og udfordringer.  

Pernille Lindrum, socialpædagog på Skovvang i Norddjurs Kommune:

- Det har været både spændende og inspirerende at få lov til at kigge andre bosteder i kortene: ”Gud kan man også gøre sådan”, har vi ind imellem tænkt. Hos os blev vi bl.a. inspireret til at opkvalificere noget af sundhedspersonalet, så de nu må bestille medicin.

- Selv har jeg fået lyst til og mod på at kommunikere meget mere visuelt, når jeg skal fange mine kollegers opmærksomhed. Det har været en øjenåbner.

Inga Jørgensen, sygeplejerske, og Dorte Bavne, social- og sundhedsassistent, på Dolmer Have i Norddjurs Kommune:

- Vi har flere gange taget idéer med hjem fra de her læringstræf. Blandt andet adviseringer på telefon, så vi husker at tjekke, om medicin er givet, og så har vi lavet en tipskupon med fem spørgsmål om medicinsikkerhed til et personalemøde for også at gøre det lidt sjovt.

LÆS OGSÅ: 5 råd til jer der skal arbejde med sikker medicinhåndtering

Om projektet Medicinsikre botilbud
Fremfærd Særlige Behov

Projektets formål er at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.

Det skal ske ved at arbejde med metoderne fra "I sikre hænder" på en række botilbud i 10 kommuner.

Botilbud i de deltagende kommuner får hjælp og støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet afsluttes med, at der udvikles en spredningsguide, som andre kommuner og botilbud kan blive inspireret af, ligesom det opdaterede materiale bliver stillet til rådighed for andre kommuner og botilbud.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud

Læs også: "I kan være stolte af jer selv"

40 ledere og medarbejdere fra 15 botilbud delte for sidste gang erfaringer i projektet Medicinsikre botilbud og fejrede deres succeser.

- I kan være stolte, fordi I gør en forskel for mennesker hver eneste dag, lød det blandt andet fra KL's formand for Socialudvalget Ulrik Wilbek.

Læs mere her

Medicinsikre botilbud