Eventyrhuset

Tid til forberedelse og mindre brug af vikarer i daginstitution med flere på fuldtid

I Eventyrhuset i Høje-Taastrup Kommune arbejder et flertal af medarbejdere på fuldtid, hvilket giver bedre bemanding i ydertiderne og tid til at holde møder, uden at det går ud over børnetiden.

Af Bettine Romme Andersen 04/05/2021
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Otte ud af 13 medarbejdere i Eventyrhuset arbejder på fuldtid, mens de, som er på deltid, har et relativt højt timetal. Og det gør en stor forskel for institutionen, fortæller leder Rikke Tidselholdt Nielsen.

- Flere af vores deltidsansatte ligger på 33, 34 og 35 timer om ugen, hvilket giver 10-12 timer mere om ugen end mange andre steder, og det gør planlægningen meget lettere, siger hun.

Rikke Tidselholdt Nielsen oplever også, at det giver kontinuitet i den pædagogiske hverdag, da det stort set altid er de faste medarbejdere, der er på både om morgen og eftermiddagen.

Mindre brug af vikarer

De høje timetal betyder blandt andet, at institutionen meget sjældent bruger vikarer.

- Vi kan ofte dække os selv ind ved sygdom, fordi vi har en god bemanding også i ydertimerne, siger lederen. Og det bakker pædagog Camilla Wegge Andreasen op om. Hun arbejder selv 37 timer om ugen og har gjort det i fire år.

- Det er klart en fordel for børnene, at vi dækker hinanden ind. For selv om det ikke er den faste voksne, så er det stadig en, de har ansigt på og som kender rutinerne, og det gør en kæmpe forskel, siger Camilla Wegge Andreasen.

Hun mener også, at det styrker arbejdsmiljøet, at medarbejderne vikarierer for hinanden, fordi de bare falder ind i opgaverne og kender hinanden så godt.

- Hvis en er syg, er det sjældent at vi skal lave skemaet om og blive længere, og det giver en ro, at man ikke skal bekymre sig om det, siger hun.

Fakta om fuldtid og deltid

Pædagoger ansat i daginstitutioner, klub og SFO: 40,2 procent på fuldtid, 2,8 procent timelønnede og 57 procent på deltid.

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter: 15,3 procent på fuldtid, 42,2 procent timelønnede og 42,6 procent på deltid.

Tallene er fra 2019 og kan ses her

Færre medarbejderskift i løbet af dagen

En anden fordel ved at have en høj andel af fuldtidsansatte og deltidsansatte på højt timetal er, at der er færre medarbejderskift i løbet af dagen. Simpelthen fordi medarbejderne har længere vagter, end hvis flere var på deltid.

- Det er særligt i ydertimerne, at man kan mærke, at der er noget ekstra personale. Så vi kan bruge tiden på børnene, og vi ved, at når de er blevet hentet, så er der mere tid til at rydde op og ordne alle de praktiske ting, fortæller pædagog Camilla Wegge Andreasen.

I Eventyrhuset er de fire medarbejdere på til lukketid - en til hver stue, så der er ikke stuer, som skal slås sammen op ad eftermiddagen, og det gør en forskel i hverdagen.

- Hvis vi var flere på deltid, så ville der være færre om eftermiddagen, og det ville gøre, at man oftere ville stå alene med en stor børnegruppe, end hvad vi gør her, siger hun.

Genkendeligt personale og trygge børn

At det er de samme medarbejdere, der er omkring børnene, og der ikke bliver brugt så mange vikarer, gør også relationsarbejdet lettere, påpeger Camilla Wegge Andreasen.

- Vi arbejder jo med relationer til børnene, så alt er bare nemmere, når man har en god relation, og det har vi, for børnene kender os, og de ser, at det er de samme, der er her hver dag. Det giver en ro for børnene og en tryghed, siger hun.

Bedre tid til møder og forberedelse

Leder Rikke Tidselholdt Nielsen er særligt glad for, at det høje timetal gør det muligt at holde møder, uden at det går ud over aktivitetstiden med børnene.

- Den største succes er, at vi fast kan holde møder mellem otte og ni uden at forstyrre børnetiden. Og vi lægger aldrig møder mellem ni og 11, hvor der er aktiviteter, siger Rikke Tidselholdt Nielsen.

To dage om ugen er der en ekstra medarbejder på, hvilket giver et frirum til, at personalet på skift kan gå fra i tre timer fra kl. 12-15 for at forberede møder eller lave andet skrifteligt arbejde.

Og det giver ifølge Camilla Wegge Andreasen, der også er sprogvejleder, ro at vide, at der er fast tid i kalenderen til det arbejde.

- Det betyder, at der er én, som kan gå fra og forberede forældresamtaler eller sprogvurderinger. Alt det skriftlige, som vi også skal lave, det er der fundet fast plads til, og skal ikke findes i børnetiden, hvis man kan sige det sådan, siger pædagog Camilla Wegge Andreasen.

Den planlagte tid er også med til at sikre trivsel i medarbejdergruppen, påpeger Rikke Tidselholdt Nielsen.

- Medarbejderne får heller ikke dårlig samvittighed ved at gå til møde eller fordybe sig i noget, fordi de ved, at resten kan holde tempo og følge med, siger lederen.

Mere løn og bedre pension

Da Camilla Wegge Andreasen for fire år siden valgte at gå fra deltid til fuldtid, skyldtes det muligheden for at tjene mere samtidig med, at det passede ind i familielivet.

- Jeg startede på deltid, mens børnene var små, og da de blev lidt ældre, valgte jeg at give fuldtid en chance for at tjene ekstra.

Og forskellen fra 30 til 37 timer er til at mærke.

- Jeg kan sagtens mærke den økonomiske forskel, det gør noget at være på fuldtid. Og man sparer jo ikke lige så meget op til pension på deltid, så der kommer det også til at gøre en forskel senere hen, siger hun.

Læs også: Nyt værktøj giver bedre styr på vagtplanlægningen og indflydelse på arbejdstiden

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Eventyrhuset i Høje-Taastrup

Det er en integreret institution, der er normeret til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

Der er 13 ansatte, hvoraf otte er på fuldtid.

Åbningstiden er 6.30-17 hver dag.

Høje-Taastrup Kommune er en af de 26 kommuner, som er med i parterns fælles indsats for at få flere medarbejdere i kommunerne op i tid eller på fuldtid.

Læs mere på fuldtid.dk

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet er gået sammen om en indsats, der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne vil samarbejde med 26 nøglekommuner om at udvikle handleplaner og afprøve redskaber, som skal munde ud i, at flere medarbejdere på sigt går op i tid eller ansættes på fuldtid.

De løsninger, som parterne og nøglekommunerne finder i fællesskab, vil løbende blive delt med resten af landets kommuner.

Se video fra Eventyrhuset

Hør leder Rikke Tidselholdt Nielsen og pædagog Camilla Wegge Andreasen fortælle om, hvilken forskel det gør, at et flertal af medarbejderne er på fuldtid eller har høje ugentlige timetal.