Planlægger Ulla Holm Faaborg og leder Steen Boris Hansen på Bosager

Botilbud er puljetime-pionerer

Medarbejderne på botilbuddet Bosager er gået op i tid. De faste medarbejdere dækker hinandens planlagte fravær med puljetimer og får blandt andet mere uddannet personale på arbejde.

Af Mette Dissing Sandahl 30/06/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Bosager i Sønderborg Kommune er et botilbud til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De 42 borgerne har brug for meget hjælp i hverdagen til alt fra kommunikation, samvær, hjælpemidler som sonder og kørestole og transport. Nogle af borgerne har store psykiske udfordringer, mange har autisme og kan blive voldsomme, hvis deres faste strukturer og aftaler bliver lavet om.

I de senest år har Bosager, lige som mange andre kommunale arbejdspladser på socialområdet, oplevet, at det er en udfordring at finde og fastholde uddannet personale.

En lokal analyse viste, at timetallet spillede en stor rolle. Mange stillinger er blevet reduceret i timetal i forbindelse med budgettilpasninger gennem en årrække, så nogle medarbejdere på Bosager blev nødt til at tage ekstravagter med kort varsel, mens andre havde bijob ved siden af for at sikre deres privatøkonomi.

- Vi har to hovedknapper at skrue på, når vi skal spare. Vi kan skrue ned på timetallet, som vi har gjort i en årrække eller også kan vi ændre på uddannelsesgraden blandt medarbejderne. Vores grundplaner er så stramme efterhånden, at vi får løst de opgaver vi skal med borgerne, men der er ikke meget luft i det, forklarer leder Steen Boris Hansen.

Hvordan bliver vi en attraktiv arbejdsplads?

Så hvordan skaber vi en attraktiv arbejdsplads, hvor flere har lyst til at arbejde? Det spurgte medarbejdere og ledelse hinanden om i det lokale MED-udvalg i efteråret 2021.

De begyndte at tale om mulighederne for, at medarbejdere kunne komme op i tid og gik midt i november sidste år i gang med en prøveordning så de medarbejdere, der havde lyst, kunne komme op i tid. Da der blev mulighed for at blive del af det landsdækkende projekt ”En fremtid med fuldtid”, slog man til i februar i år.

Puljetimer dækker planlagt fravær

Nogle medarbejdere undrede sig over, hvordan man kan køre med stramme budgetter og stadig sætte kolleger op i tid? Men det kan Bosager, fordi de ekstra timer – puljetimer - bliver brugt på at dække kollegernes planlagte fravær som ferie, kurser og afspadsering.

Timer, der tidligere blevet dækket af vikarer, bliver nu i stedet dækket af fast personale. Den økonomiske udgift ved indsatsen om at komme op i tid bliver altså forskellen mellem vikar-timelønnen og timelønnen til de fastansatte medarbejdere. 

Økonomien bag puljetimer

Ekstraudgiften til "op i tid" indsatsen på Bosager er p.t. omkring 100.000 kr. Det skyldes, at vikartimerne, som tidligere blev dækket af ufaglært personale, nu bliver løst af faglærte fastansatte med mere anciennitet – Udgiften på de 13 medarbejdere, der har været med i forløbet, har ligget på omkring 40 timer om ugen.

Denne ekstraudgift finder man på Bosager for øjeblikket, fordi enheden har rekrutteringsudfordringer og nogle af pædagogstillingerne dækkes af ufaglært personale.

Planlægger med tungen lige i munden

Det kræver dog en planlægger, der kan holde hovedet koldt og holde styr på puljetimerne, og det har man på Bosager: Hun hedder Ulla Holm Faaborg og kalder med egne ord ordningen med puljetimer for pissesmart.

- Men du skal holde tungen lige i munden som planlægger, fortsætter Ulla Holm Faaborg og siger:

Puljetimerne gør, at hun kan lave en mødeplan, der hænger sammen med færre vikarer. Der er flere medarbejdere, som kan mere, når arbejdsplanen skal lægges: Hvis en medarbejder har ønsket fri en aften, så kan Ulla forlænge kollegaens arbejdstid med en puljetime eller flere for at sikre, at der er det faglærte og kompetente personale, der skal være på et botilbud som Bosager.

Medarbejdere skal arbejde på tværs

Medarbejderne kan dog komme til at arbejde mere på tværs af husene og skulle hjælpe borgere, som de ikke kender, for at puslespillet kan gå op. De skal så tage timer i mindst et andet hus, end der hvor de plejer, for at arbejdsplanen kan gå op. Timerne skal så placeres i et andet hus under samme afdelingsleder.

Indtil videre har planlæggeren hovedsageligt kunnet få arbejdsplanerne til at gå op i egne huse, men på sigt er det meningen, at flere skal arbejde på tværs. Det kommer til at kræve en kulturforandring på Bosager, siger leder af Bosager, Steen Boris Hansen. Han var spændt på, hvad medarbejderne ville sige til at arbejde på tværs af husene med borgere, som de kun kender i begrænset omfang.

Arbejde på tværs giver fagligt udbytte

Nogle medarbejdere gav i begyndelsen udtryk for, at de var usikre på, om de ville blive kastebold mellem afdelingerne og borgere, som kan være udadreagerende.

Men Steen Boris Hansen fortæller, at han er blevet positivt overrasket over, hvordan det faktisk er gået: De medarbejdere, der har arbejdet på tværs, synes, at det har været spændende at se de andre afdelinger. De fortæller, at de får fagligt udbytte af det og mange vil også gerne hjælpe deres kolleger i de andre huse, siger han.

For at hjælpe de ’nye’ medarbejdere bedst muligt ligger der beskrivelser af borgerne og deres dagsrytme i alle huse, og man får ikke opgaver med borgere, der kræver en særlig oplæring. Det er også muligt at få et par oplæringsvagter i det ”nye” hus. Men det kræver en individuel aftale.

Flere på fuldtid giver mere ro

Nattevagt Susanne Petersen er social- og sundhedshjælper og tillidsrepræsentant (TR) for FOA-medarbejderne på Bosager.

Hun mener, at flere kolleger på fuldtid netop vil give borgerne mere ro, som gør arbejdet nemmere:

- Borgerne får mere fast personale, der virkelig kender dem. De kommer ikke bare i fem timer og går hjem igen. Det er oftere den samme, som modtager borgerne igen, når de kommer hjem om eftermiddagen. Så borgernes døgnrytme får kun tre personaleskift i stedet for fem, forklarer hun.

Kan give en ekstra hånd

Susanne Petersen er selv på 34 timer og er en af de medarbejdere, der ønsker at gå op i tid.

- Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg kan give en ekstra hånd. Det var jeg ikke for ti år siden, da jeg havde fire små børn, forklarer hun. Hun mener, at det er vigtigt at værne om fleksibiliteten for dem, der gerne vil være på nedsat tid i en periode af deres liv.  

Stor ressource i hverdagen

Når der opstår akut sygdom i hverdagen, har Bosager fået en stor ressource, fordi medarbejdere kan arbejde på tværs, siger leder Steen Boris Hansen.  

Han forventede først, at den største mulighed for at få medarbejderen op i tid var, at flere skulle arbejde på tværs af husene. Men det viste sig, at planlægger Ulla Holm Faaborg indtil videre har fået planlagt hovedparten af timerne i medarbejderens ’eget hus’, så udfordringen er mindre end forventet.

Ansøgere: Det er et attraktivt tilbud

Rekrutteringsmæssigt ser fremtiden også lovende ud, mener han:

- I de seneste stillingsopslag har vi slået stillingerne op som 30-35 timer og skriver, at man selv kan vælge. Men hvis man vælger det høje timetal, så kommer noget af arbejdet til at ligge i andre huse. Vi præsenterer en fleksibilitet, men gør også præmissen klar, forklarer Steen Boris Hansen.

Så mange er gået op i tid på Bosager
  • 13 medarbejdere er gået op i tid permanent på Bosager efter at have prøvet at gå op i tid på en forsøgsordning i et halvt år.
     
  • De fleste er gået op på 35 timer, oftest fra en 30 timers stilling.
     
  • Nye kolleger får tilbud om selv at vælge mellem 30 til 35 timer.

Ansøgerne har indtil videre synes, at det er et attraktivt tilbud. Nogle af de nye medarbejdere har valgt 30 timer og nogle har valgt 35 timer. Dem, som kommer ind fremover, skal have muligheden for at vælge. Det bliver en gevinst for borgerne, medarbejderne og Bosager, slutter leder Steen Boris Hansen.

Baggrund om Bosager
Botilbuddet Bosager i Sønderborg Kommune er gået op i tid

Der er 42 borgere i boligerne og 53 borgere i aktivitetscenteret BAS. Halvdelen af dem er borgere, der bor på Bosager. Resten kommer fra andre botilbud i kommunen.

Der er 12-14 medarbejdere i hvert hus, fortrinsvist pædagogisk personale. Tidligere har det næsten udelukkende været pædagogisk personale. En del er nu pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere, og fastansatte ufaglærte. 

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid