Biblioteker i bevægelse - kompetencer og potentialer

Biblioteksaktører deler ud af viden om mangfoldige roller og kompetencer

En række aktører deltager i øjeblikket i en kortlægning af, hvilke kompetencer og roller der nu og i fremtiden er brug for på biblioteksområdet.

Af Bettine Romme Andersen 26/03/2021
Fremfærd

Bibliotekernes rolle i samfundet er i forandring, og medarbejderne skal kunne følge med udviklingen.

Derfor deltager en række medarbejdere og ledere på biblioteker samt forvaltningsrepræsentanter og politikere i en interviewundersøgelse om, hvilke opgaver og kompetencer der er brug for fremover.

Det sker i forbindelse med et projekt, der er sat i søen af Forbundet Kultur og Information, KL og HK Kommunal i regi af Fremfærd Bruger for at bidrage til udviklingen af lokale løsninger, der kan styrke og udvikle kompetencer, som medarbejderne har brug for i den nære fremtid.

Biblioteker er altid i bevægelse

Bibliotekernes arbejde og opgaver har igennem en årrække været i bevægelse og udviklet sig fra at være orienteret om samlinger til at også at skulle bidrage på flere velfærdsområder og opgaver som eksempelvis læsning, fællesskaber, bekæmpelse af ensomhed, integration, digitalisering og bæredygtighed.

Og den dagsorden er ikke ny, men stadig meget aktuel, fortæller Tina Kristensen, der er projektleder fra KL.

- Bibliotekerne udvikler sig hele tiden, og de har en lang række potentialer for at gøre sig gældende på forskellige områder. I den forbindelse er det afgørende, at de biblioteksansatte har de rette kompetencer til at understøtte udviklingen, indgå i samarbejder lokalt og varetage nye typer af opgaver.

- Det er en strategisk prioritering, hvordan det enkelte bibliotek skal udvikle sig, og derfor er det også vigtigt at arbejde med strategisk kompetenceudvikling for at understøtte den lokale udvikling. Derfor inddrager vi i projektet såvel ledere og medarbejdere på biblioteker som chefer og direktører fra forvaltninger, ligesom vi også inddrager politikere, siger Tina Kristensen.

Kortlægning: Hvad har bibliotekerne brug for?

Udviklingen på området har skabt et behov for nye kompetencer hos medarbejderne. Men hvad oplever politikere, forvaltninger, ledere og medarbejdere på landets biblioteker lige nu? Det bliver de spurgt om i en kvalitativ interviewundersøgelse, som Seismonaut er i gang med.

Lige nu interviewer vi forskellige aktører om, hvordan de ser de aktuelle strømninger og deres oplevelse af de seneste fem års udvikling, og hvordan de ser de kommende fem år. Det bruger vi som grundlag for at lave en spørgeskemaundersøgelse, som sendes mere bredt ud til de samme målgrupper, fortæller chefrådgiver Andreas Linnet Jessen, som er partner i Seismonaut og laver interviews, kortlægning og redskabsudvikling for projektet.

Undersøgelserne skal sammen med en kortlægning af den eksisterende viden på området danne grundlag for næste skridt i projektet - nemlig udviklingsfasen.

Redskaber skal udvikles samme med biblioteksansatte

I projektets anden fase skal der ifølge Andreas Linnet Jessen oprettes et værksted, hvor biblioteksansatte inviteres med til at udforme redskaber, som kan styrke de nye kompetencer.

Selvom vi er erfarne med at udvikle redskaber, har vi brug for at have andre med ind maskinrummet. Det er vigtigt, at de medarbejdere, som tilbringer deres hverdag på biblioteket, bliver en del af udviklingen, siger Andreas Linnet Jessen.

Derfor bliver der lavet arbejdsgrupper, som også får til opgave at lave testhandlinger for at se, hvordan redskaberne virker ude i virkeligheden.

- Et værktøj er aldrig bare et quick fix, så vi skal have det ud og virke, få nogle erfaringer og feedback og rette til, hvis det er nødvendigt, siger chefrådgiveren.

Værktøjskasse, der giver mening

Hvilke redskaber og værktøjer, som projektet udvikler, afhænger af kortlægningen, interviewundersøgelser og gruppernes arbejde. Hovedsagen er, at de kan bruges uanset den geografi eller demografiske sammensætning, som biblioteket befinder sig i.

- Essensen i redskaberne bliver at konvertere generel, generisk viden til noget, der giver mening i den lokale kontekst og for medarbejderne og deres forskellige roller, siger Andreas Linnet Jessen.

Han forventer, at der kan trækkes nogle overordnede temaer ud af kortlægningen.

Det kunne være målgruppeforståelse, borgerrelationer, udvikling af nye partnerskaber eller koblingskompetencer. Vi regner med, at inden for hvert af de her tematiske spor, kan vi udvikle en håndfuld redskaber, som til sidst kan samles i en toolbox.

Mulige værktøjer kunne eksempelvis være redskaber til selvevaluering, tjeklister, drejebøger til interne workshops, redskaber til opsamling af erfaringer eller inspirerende cases.

Spredning af indsigter og redskaber

Når redskaberne er udviklet, skal de ud at leve og spredes til andre biblioteker, end dem som har været med i udviklingsfasen.

- Som afslutning planlægger vi på at lave kurser, hvor vi præsenterer vores indsigter fra kortlægningen og introducerer redskaberne, og hvordan man kan bruge dem, så bibliotekerne og medarbejderne står godt rustet til fremtiden, siger Andreas Linnet Jessen.

Projektet følges af Viden på Tværs, som løbende vil bringe artikler fra projektet.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Læs mere om projektet
Biblioteker til tiden

Biblioteker får nye opgaver og det kræver nye kompetencer hos medarbejderne

Har du spørgsmål, input eller kommentarer til projektet, så send en mail på redaktion@vpt.dk

Andreas Linnet Jessen
Andreas Linnet Jessen

Som afslutning planlægger vi at lave kurser, hvor vi præsenterer vores indsigter og introducerer redskaberne, og hvordan man kan bruge dem, så bibliotekerne og medarbejderne står godt rustet til fremtiden.

Biblioteker i bevægelse - strategisk kompetenceudvikling af medarbejdergrupper på biblioteker
Fremfærd Bruger
  • Projektet har til formål at identificere hvilke kompetencer, der er nødvendige for den samlede medarbejdergruppe på bibliotekerne i forhold til de forskellige borgergrupper og opgaver.
  • Projektet skal udvikle redskaber, metoder og indsatser, der kan hjælpe de enkelte biblioteker med at styrke disse kompetencer.