Administrative medarbejdere kan løse opgaver og aflaste sundheds- og plejepersonale

Struer Kommune: Opgavekompasset gav overblik over opgaverne

For Struer Kommunes Sundhed og Omsorg var det let og sundt at gennemgå de administrative opgaver med Opgavekompasset.

Af Mette Dissing Sandahl 19/03/2022
HK,
KL

Rundt om i kommunerne bruger sundheds- og plejepersonale hver dag dyrebar tid på at gå til cykelsmeden, når hjemmeplejens cykler er punkteret. Sundhedsfaglige bruger også lang tid på at indkalde borgerne til behandling og genoptræning, mens plejepersonalet tager den omfattende dialog med de pårørende ved indflytning på plejehjem.

Det er blot nogle få eksempler på sundheds- og plejepersonale, der bruger deres tid uhensigtsmæssigt. Eksemplerne stammer fra HK og KL’s seminar om udvikling af den administrative opgaveløsning på sundheds- og ældreområdet. 

Tid til den borgernære kontakt

Så hvordan sikrer vi, at kommunale opgaver bliver løst hurtigt og effektivt, mens pleje og sundhedspersonalet på sundheds- og på ældreområdet får tid til den vigtige, borgernære kontakt?

Der er et stigende pres på sundhedsområdet og et støt stigende antal ældre med plejebehov. De mere komplekse sundhedsopgaver medfører større behov for administration og koordinering.

Andre kommunale forvaltninger er udsat for forventninger om effektiviseringer og reduktion af forbrug. Det gør, at opgaver som for eksempel før blev løst inden for det tekniske område, nu risikerer at lande hos sundhedsfaglige medarbejdere. Resultatet er, at opgaverne i pleje- og sundhedssektoren er vokset i de forløbne år.

Stort potentiale hos de administrative

HK og KL mener, at der er et stort uforløst potentiale i at lade kommunernes administrative medarbejdere løse nogle af opgaverne eller komme med forslag til en bedre og mere effektiv opgaveløsning, som frikøber tid hos deres kommunale sundheds- og plejekolleger.

Derfor har de i fællesskab udviklet værktøjet Opgavekompasset til at kortlægge de kommunale administrative opgaver, så man kan udvikle og forbedre praksis. Opgavekompasset blev præsenteret for en række kommunale nøglepersoner på to seminarer.

Derfor har parterne udviklet Opgavekompasset

Mange opgaver kan skifte hænder

Struer Kommune havde prøvet kræfter med Opgavekompasset og kortlagt de administrative processer. Dorte Høy Hansen, leder af Udvikling og Administration i Sundhed og Omsorg i Struer Kommune, fortalte om erfaringerne på seminaret.

Hun vurderede først og fremmest, at det vigtigste var at komme godt i gang med kortlægningen af de administrative processer med det samme:

- Vi besluttede at sætte ugentlige en timers møder af for at komme i gang, så driften i hverdagen ikke skulle tage over. Møderne blev holdt med administrative medarbejdere og leder af driften for plejecentrene, fortæller Dorte Høy Hansen.

Sammen med deltagerne har hun fået et mere konkret og samlet overblik over opgaverne. De fik øje på en masse opgaver, der med fordel kan skifte hænder. Både opgaver som løses af sundhedsfaglige, og opgaver som løses af ledere. Mange opgaver falder ned på lederbordene, og der behøver de ikke at lande, opdagede man i Struer.

I dag ender plejecentrenes håndtering af nødkald ofte hos social- og sundhedspersonalet. Men nu vil gruppen gennemgå arbejdsgangene og diskutere, om det er den bedste løsning, eller om andre kunne løse opgaven.

Sundhedspersonale løser tekniske opgaver

Arbejdsgruppen blev også opmærksom på, at man løser opgaver, som kunne løses mere hensigtsmæssigt i andre centre eller forvaltninger:

- Den tekniske afdeling har ændret i den service, som de tidligere leverede. Men opgaverne forsvinder jo ikke. Så i dag har vi sundhedsfaglige, der løser tekniske opgaver. Det vil vi gerne i dialog med teknisk afdeling om, understreger Dorte Høy Hansen.

- Det kan være opgaver som nødkald og de mange, mange henvendelser i forbindelse med, at beboere flytter ind og ud. Der er syn af lejligheder og istandsættelse og møbler, som skal stilles op til arrangementer. Hvem der skal sætte beboernes havemøbler ind og ud af depotrummet, supplerer Ruth Siersbæk, leder af ældrecenteret Solvang i Stuer Kommune, som har deltaget i møderne om udviklingen af de administrative opgaver.

Værktøj er let at bruge og giver overblik

Gruppen fra Struer er enige om, at Opgavekompasset er let at bruge og giver et godt overblik. Og nogle gange bliver man bekræftet i, at opgaveløsningen ligger de rigtige steder:  

- Da vi nåede til samarbejdet med andre kommuner og sygehusene, fandt vi, at opgaverne lå godt. Men det var sundt at gennemgå og tale om, slutter Dorte Høy Hansen.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Læs mere om Opgavekompasset

Der er et stigende pres på sundhedsområdet og et voksende antal ældre med plejebehov. De mere komplekse sundhedsopgaver medfører større behov for administration og koordinering. Men hvordan sikrer vi, pleje og sundhedspersonalet på sundheds- og på ældreområdet får tid til den vigtige borgernære kontakt, mens de administrative opgaver bliver løst hurtigt og effektivt?

HK og KL mener, at der er et stort uforløst potentiale i at lade kommunernes administrative medarbejdere løse nogle af opgaverne eller komme med forslag til en bedre og mere effektiv opgaveløsning, som frikøber tid hos deres kommunale sundheds- og plejekolleger.

Derfor har de i fællesskab udviklet værktøjet Opgavekompasset, som kortlægger de kommunale administrative opgaver, så man kan udvikle og forbedre praksis.

Download Opgavekompasset

KL og HK er gået sammen om at udvikle en række værktøjer, som kan hjælpe jer i gang med at udvikle og optimere den administrative praksis i den enkelte kommune. Første skridt er at kortlægge opgaverne - og det er nemt ved hjælp af Opgavekompasset. 

Med Opgavekompasset kan I sætte gang i en dialog om arbejdsgangene i forhold til de administrative opgaver, og hvem som skal løse dem.

Procesværktøjerne guider jer videre i på rejsen mod at aflaste pleje- og sundhedspersonalet i kommunerne.

 

Kontakt parterne bag opgavekompasset

Opgavekompasset er udviklet i samarbejde mellem HK Kommunal, KL og Komponent

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om administrativ effektivitet og udvikling:


Lars Brandstrup Nielsen, HK Kommunal: lars.brandstrup.nielsen@hk.dk

Marie Elisabeth Andersen, Komponent: maea@komponent.dk