Administrativt personale i kommunerne kan aflaste deres kolleger

Med nyt værktøj kan administrative medarbejdere aflaste deres sundheds-kolleger

Pleje- og sundhedspersonalet i kommunerne har mange administrative opgaver. Nyt værktøj fra parterne kortlægger opgaverne, så deres administrative kolleger kan løse opgaverne i stedet.

Af Mette Dissing Sandahl 19/03/2022
HK,
KL

Regionerne sender flere og flere sundhedsopgaver til kommunerne. Men med hver borger følger en lang række administrative opgaver: Borgeren skal modtages og registreres rigtigt i kommunens systemer, medicin skal håndteres, og der skal bookes tider og måske koordineres omkring behandlingen. Så sundhedspersonalet får en lang række ekstra administrative opgaver i en hverdag, der i forvejen er fyldt med borgere. Ældreområdet i kommunerne er på samme måde ramt af mange nye, administrative opgaver.

Men hvad nu, hvis nogle af sundheds- eller plejepersonalets administrative kolleger kunne aflaste dem og forenkle opgaverne og sætte dem i system?

HK Kommunal og KL har i fællesskab udviklet kortlægningsværktøjet Opgavekompasset, som giver overblik over administrative opgaver og sætter gang i en dialog om arbejdsgangene, så administrative medarbejdere kan aflaste deres sundhedsfaglige kolleger, og ressourcerne kan bruges smartere.

Hvem løser opgaverne bedst?

Opgavekompasset kortlægger, kategoriserer og skaber overblik over de administrative opgaver og sætter navn på hvem, der løser dem i dag. Med værktøjet kan kommunerne sætte gang i en dialog om de administrative opgaver, og hvem der kan byde ind på opgaveløsningen.

- Vi skal sikre, at opgaverne bliver løst på det rigtige specialiseringsniveau. Der er mangel på sundhedsfagligt personale, der har tid til det borgernære. Sundhedspersonalet skal ikke bruge deres tid på en måde, som måske er uhensigtsmæssig. Det handler også om arbejdsglæde og om at gøre det arbejde, man er uddannet til, forklarer projektleder Anniqa Sarah Schack Jepsen fra HK.

- I stedet kan de administrative medarbejdere løse administrative opgaver og være med til at kvalitetssikre arbejdet for deres sundhedsfaglige kolleger. De kan for eksempel sørge for, at journalerne er gjort klar. I dag bruger sundhedspersonalet meget tid på at indhente mangelfulde oplysninger, ved vi fra de interviews, vi har lavet i kommunerne, supplerer Anniqa Sarah Schack Jepsen.

Kan også aflaste ledelsen

Opgavekompasset er blevet til i samarbejde med en række kommuner, forklarer chefkonsulent Marie Elisabeth Andersen fra Komponent for KL.

- Sammen med kommunerne har vi afprøvet og udvalgt de spørgsmål, som er gode at stille, når man skal gå sin opgavefordeling og kompetenceanvendelse igennem, siger hun.

- Det er dog ikke kun nødvendigt at kigge på de opgaver, som sundhedspersonalet løser. Vi skal også kigge på de opgaver, som lander på ledernes skrivebord, supplerer projektleder Anniqa Sarah Schack Jepsen.

Det viser sig nemlig, at det ikke kun er de sundhedsfaglige og plejepersonalet, som de administrative medarbejdere kan aflaste - men i høj grad også ledelsen.

Struer Kommune har testet værktøjerne på en række plejecentre, og her viste værktøjet, at plejecentrets håndtering af nødkald ofte lander på lederens skrivebord. Det er en opgave, hvor administrativt personale kan aflaste ledelsen, mener man nu i Struer.

Kom med på seminar og hør om Struer Kommunes erfaringer med Opgavekompasset

Kræver en ny politisk forståelse

Men projektet viser også, at den politiske forståelse skal på plads, inden man kan ændre i arbejdsopgaverne:

- I en tid hvor der måles i varme og kolde hænder, kan det være fristende for politikerne at skære i administrationen frem for i sundheds- og plejepersonalet. Men opgaverne forsvinder jo ikke af den grund. God administration er for eksempel vigtig for borgernes retssikkerhed. Det er i det hele taget tudetosset at bruge sundhedsfaglige til administration i en tid, hvor der mangler sundhedshænder. Vi er med til at sikre, at ressourcerne flyder de rigtige steder hen, fastslår projektleder Anniqa Sarah Schack Jepsen.

Den erfaring har man gjort i løbet af projektet. I en tid med mange opgaver og stramme budgetter kan det være nødvendigt at afklare med byrådet eller udvalgsformanden, at det er i orden at omprioritere opgaverne for at aflaste sundhedsfaglige.

- Det kræver, at vi fortæller en ny historie: At man kan skaffe flere sundhedsfaglige ved, at de administrative aflaster dem for opgaver, forklarer chefkonsulent Marie Elisabeth Andersen fra Komponent for KL:

- Mange sundhedsfaglige medarbejdere er ofte motiveret af at løse opgaver, hvor de anvender deres sundhedsfaglige kompetencer. Når vi aflaster dem fra nogle af de mere administrative opgaver, som med fordel kan varetages af administrative medarbejdere, bliver stillingerne mere attraktive for de sundhedsfaglige medarbejdere. Hvis man kan gøre det synligt, kan det have en positiv afsmitning på kommunens evne til at rekruttere, siger hun.

Software kan også aflaste

Mange administrative opgaver, der i dag bliver løst af mennesker, kan efterhånden helt eller delvist klares af automatiseringssoftware. Det drejer sig især om meget rutineprægede opgaver med klart definerede regler for, hvordan de udføres. Jo flere af disse opgaver, der kan automatiseres, jo mere tid kan der frigøres til andre og mere komplekse opgaver. Det kræver dog en dyb indsigt i de administrative arbejdsgange og en forståelse for teknologi at få øje på, hvilke opgaver der med fordel kan automatiseres.

- Også her kan administrative medarbejdere være en ressource i forhold til at få øje på opgaver, der med fordel kan automatiseres. De har jo netop den dybe indsigt i processerne, og med kompetenceudvikling kan de blive dygtige til både at kortlægge processerne og måske også kode robotterne, mener projektleder Anniqa Sarah Schack Jepsen fra HK.  

På sigt håber parterne, at kommunerne kan finde inspiration i Opgavekompasset til at analysere og flytte opgaver på andre kommunale områder end ældre- og sundhed.

Baggrund for Opgavekompasset

HK og KL’s kortlægningsværktøj Opgavekompasset er blevet til i samarbejde med medarbejdere i Svendborg, Randers, Sønderborg og Stuer. Kommunerne har afprøvet og udvalgt de spørgsmål, som er gode at stille, når man gennemgår opgavefordelingen og anvendelsen af kompetencer.

Sådan gør I:

  • Kortlæg de administrative opgaver ved at svare på spørgsmålene i skemaet. Der er ét skema for hver aktørgruppe.
  • Fokuser på konkrete opgaver frem for stillingskategorier eller administrative funktioner, som typisk indeholder mange forskellige opgaver. Husk også de administrative opgaver, som det sundhedsfaglige personale løser.
  • Vær gerne flere, der kortlægger sammen. Sørg for, at der både er nogen, der kender til løsningen af de administrative opgaver, for eksempel de administrative medarbejdere, og nogen, der kan bidrage med nye og andre vinkler, eksempelvis en sundhedsfaglig kollega og en leder.
  • Start eventuelt med at brainstorme over alle de opgaver, som I kan komme i tanke om inden for en opgavetype. Skriv alle opgaverne op, og udfyld derefter skemaet ved at besvare alle spørgsmålene for hver opgave. I vil sandsynligvis kunne opliste mange administrative opgaver inden for hver aktørgruppe og opgavetype.
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Download Opgavekompasset

KL og HK er gået sammen om at udvikle en række værktøjer, som kan hjælpe jer i gang med at udvikle og optimere den administrative praksis i den enkelte kommune. Første skridt er at kortlægge opgaverne - og det er nemt ved hjælp af Opgavekompasset. 

Med Opgavekompasset kan I sætte gang i en dialog om arbejdsgangene i forhold til de administrative opgaver, og hvem som skal løse dem.

Procesværktøjerne guider jer videre i på rejsen mod at aflaste pleje- og sundhedspersonalet i kommunerne.

 

Læs mere om Opgavekompasset

Der er et stigende pres på sundhedsområdet og et voksende antal ældre med plejebehov. De mere komplekse sundhedsopgaver medfører større behov for administration og koordinering. Men hvordan sikrer vi, pleje og sundhedspersonalet på sundheds- og på ældreområdet får tid til den vigtige borgernære kontakt, mens de administrative opgaver bliver løst hurtigt og effektivt?

HK og KL mener, at der er et stort uforløst potentiale i at lade kommunernes administrative medarbejdere løse nogle af opgaverne eller komme med forslag til en bedre og mere effektiv opgaveløsning, som frikøber tid hos deres kommunale sundheds- og plejekolleger.

Derfor har de i fællesskab udviklet værktøjet Opgavekompasset, som kortlægger de kommunale administrative opgaver, så man kan udvikle og forbedre praksis.

Kontakt parterne bag opgavekompasset

Opgavekompasset er udviklet i samarbejde mellem HK Kommunal, KL og Komponent

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om administrativ effektivitet og udvikling:


Lars Brandstrup Nielsen, HK Kommunal: lars.brandstrup.nielsen@hk.dk

Marie Elisabeth Andersen, Komponent: maea@komponent.dk