Nærbillede af kompasrose

Opgavekompasset: Borger, bruger og pårørende

Der er en række opgaver, som knytter sig til arbejdet med borgere, brugere og pårørende. Her får I inspiration til, hvilke opgaver administrative medarbejdere kan løse.

Af Mette Dissing Sandahl 03/05/2022
HK,
KL

Eksempler på opgaver vedrørende borger, bruger og pårørende

Henvendelser:

Kontoret for hjælpemidler og hverdagsteknologi modtager ansøgninger om hjælpemidler fra borgerne. Det er typisk en sygeplejerske eller terapeut, der visiterer borgeren til hjælpemidler, mens det er en administrativ medarbejder, der sagsbehandler ansøgningen, anmoder om helbredsattest og træffer afgørelse på baggrund af en lægelig udredning.

Planlægning, booking, organisering:

Når en borger dør, skal de hjælpemidler han/hun har fået bevilliget af kommunen hjemtages. Det sker typisk på baggrund af en henvendelse fra en pårørende. Herefter organiserer den administrative medarbejder hjemtagelsen – herunder bestiller fragtfolk med mere.

Data, statistik, analyse:

Når en borger er bevilliget enten hjælpemidler, plejebolig eller hjemmehjælp, registreres det i tværfaglige sundhedssystem Nexus. Systemet ajourføres, når der sker ændringer - for eksempel hvis en borger dør og serviceydelser skal stoppes. Systemet bruges også til at trække statistikker på borgerne ved tidlig opsporing. Det vil ofte være en administrativ medarbejder, der trækker statistikkerne, som en sundhedsfaglig kan analysere ud fra. 

Sådan bruger du Opgavekompasset

• Kortlæg de administrative opgaver ved at svare på spørgsmålene i skemaet. Der er ét skema for hver aktørgruppe.

• Fokuser på konkrete opgaver frem for stillingskategorier eller administrative funktioner, som typisk indeholder mange forskellige opgaver. Husk også de administrative opgaver, som det sundhedsfaglige personale løser.

• Vær gerne flere der kortlægger sammen. Sørg for at der både er nogen, der kender til løsningen af de administrative opgaver, for eksempel de administrative medarbejdere, og nogen, der kan bidrage med nye og andre vinkler, for eksempel en sundhedsfaglig kollega og en leder.

• I vil sandsynligvis kunne opliste mange administrative opgaver inden for hver aktørgruppe og opgavetype. Start eventuelt med at brainstorme over alle de opgaver, som I kan komme i tanker om inden for en opgavetype. Skriv alle opgaverne op og udfyld derefter skemaet ved at besvare alle spørgsmålene for hver opgave.

I kan bruge værktøjet på forskellige måder:

1. Start med ét område og gennemgå alle aktørgrupperne for dette område

2. Start med én aktørgruppe og gennemgå den for hvert af de fire områder Hvis der er aktører eller områder, som I arbejder med, der ikke er dækket af modellen, så tilføj selv området/aktørgruppen og afprøv om spørgsmålene kan belyse aktøren/området. 

Formål med Opgavekompasset
  • Opgavekompasset er en dialogisk model til at kortlægge, kategorisere og skabe overblik over de administrative opgaver og hvem som løser dem i dag.
  • Med værktøjet kan vi igangsætte en systematiseret dialog om arbejdsgangene i forhold til de administrative opgaver, og hvem som kan løse dem.
  • Bruger vi ressourcerne rigtigt? Bruger vi personalet til det rigtige?
  • Hvilke kompetencer kræver det at løse de administrative opgaver? Ofte vil de kræve både administrative kompetencer og sundhedsfaglige kompetencer.
  • Hvordan kan de administrative medarbejdere aflaste og understøtte de sundhedsfaglige medarbejdere?