Top banner
Læs mere om Opgavekompasset

Der er et stigende pres på sundhedsområdet og et voksende antal ældre med plejebehov. De mere komplekse sundhedsopgaver medfører større behov for administration og koordinering. Men hvordan sikrer vi, pleje og sundhedspersonalet på sundheds- og på ældreområdet får tid til den vigtige borgernære kontakt, mens de administrative opgaver bliver løst hurtigt og effektivt?

HK og KL mener, at der er et stort uforløst potentiale i at lade kommunernes administrative medarbejdere løse nogle af opgaverne eller komme med forslag til en bedre og mere effektiv opgaveløsning, som frikøber tid hos deres kommunale sundheds- og plejekolleger.

Derfor har de i fællesskab udviklet værktøjet Opgavekompasset, som kortlægger de kommunale administrative opgaver, så man kan udvikle og forbedre praksis.

Download Opgavekompasset

KL og HK er gået sammen om at udvikle en række værktøjer, som kan hjælpe jer i gang med at udvikle og optimere den administrative praksis i den enkelte kommune. Første skridt er at kortlægge opgaverne - og det er nemt ved hjælp af Opgavekompasset. 

Med Opgavekompasset kan I sætte gang i en dialog om arbejdsgangene i forhold til de administrative opgaver, og hvem som skal løse dem.

Procesværktøjerne guider jer videre i på rejsen mod at aflaste pleje- og sundhedspersonalet i kommunerne.

 

Kontakt parterne bag opgavekompasset

Opgavekompasset er udviklet i samarbejde mellem HK Kommunal, KL og Komponent

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om administrativ effektivitet og udvikling:


Lars Brandstrup Nielsen, HK Kommunal: lars.brandstrup.nielsen@hk.dk

Marie Elisabeth Andersen, Komponent: maea@komponent.dk