teknisk service

Teknisk servicemedarbejdere har nøglen til den grønne omstilling

Teknisk service kender de kommunale bygninger bedst. De vil gerne energioptimere og ønsker inddragelse, viser kortlægning.

Af Irene Aya Schou 26/02/2024
Fremfærd

Skift glødepærer ud med LED-lys, sluk for varmen, når folk går hjem og spar på det varme vand.

Der er mange måder, man kan spare på energien i de kommunale bygninger.

Som teknisk servicemedarbejder har man ansvar for vedligehold, drift og energioptimering af skoler, rådhuse og idrætshaller. Dermed står medarbejderne i teknisk service med nøglen til energibesparelser i landets kommuner. 

Meget energi siver ud af bygningerne, uden at man kan se det. Derfor er det vigtigt at have viden om og kompetencer til at betjene de tekniske installationer og at kunne bruge relevant data til at få overblik og lokalisere energispild.

Stor diversitet i medarbejdergruppen

Teknisk servicepersonale ser sig selv som nøglepersoner, hvis energirigtig drift skal lykkes i de kommunale bygninger, og de ønsker at blive inddraget, viser en undersøgelse blandt teknisk servicepersonale i de kommunale bygninger.

- Undersøgelsen viser, at der er stor diversitet i medarbejdergruppen. Det er en gruppe med forskellige fagligheder, baggrunde, interesser, arbejdsopgaver og arbejdsområder. De vil gerne den grønne omstilling, men ved ikke altid, hvordan de skal gå til opgaven, siger Frederik Fenger Petersen, der er specialkonsulent i KL.

Han er sammen med faglig konsulent i FOA Jeanette Bossen projektleder på Fremfærd-projektet "Databaseret energidrift".

Fra energiledelse til energidrift

Projektet bygger videre på et KL-projekt om databaseret energiledelse, der dokumenterer potentialet i at bruge data til at styre bygningerne bedre og derved spare både penge og CO2.

Det nye i Fremfærd-projektet er at koble teknisk servicemedarbejderne på det databaserede, så energiledelse bliver til energidrift. For med inddragelse af de medarbejdere, der i det daglige drifter de kommunale bygninger, kommer man endnu længere.

- Arbejdsopgaverne for teknisk servicemedarbejdere forandrer sig rigtig meget i disse år. Dette projekt er et godt eksempel på, hvad et partssamarbejde som Fremfærd kan, hvor man både har ledere og medarbejdere med. For uden medarbejderinddragelse og ændrede arbejdsgange kommer den grønne omstilling ikke til at lykkes, siger Jeanette Bossen, FOA.

Det er meningsfuldt at spare borgernes skattekroner, så de kan bruges på noget bedre

Teknisk servicemedarbejder

Kortlægning af arbejdsopgaver

Som led i projektet er der blevet gennemført en kortlægning af teknisk servicemedarbejdernes nuværende arbejdsopgaver og ansvarsområder med fokus på energirigtig drift. 

Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet Transition og bygger på en spørgeskemaundersøgelse, der er sendt til FOA og 3F's medlemmer. Over 500 respondenter har svaret.

Derudover er der gennemført fokusgruppeinterviews med 21 teknisk servicemedarbejdere fra fem kommuner. 

Krav udefra om energibesparelser

Ifølge analysen er der et stort udviklingspotentiale relateret til energirigtig drift, og det er nødvendigt, for nye EU-direktiver kræver, at kommunerne skal spare energi, forklarer Frederik Fenger Petersen fra KL.

- En rundspørge til landets kommuner viser, at man i ejendomscentrene ser samarbejdet mellem teknisk servicemedarbejderne og ejendomscentrene som helt afgørende for at lykkes med energioptimering. Så gode kommunikationskanaler er centralt, siger han.

Kommunikation på tværs

Og netop samarbejdet og kommunikationen mellem de forskellige led i organisationen er centralt for den grønne omstilling i kommunerne. Det gælder både samarbejdet med lokale ledere fx en skoleleder og brugerne.

Over halvdelen af respondenterne forklarer, at de har involveret brugerne i forhold til adfærdsændring bl.a. gennem informationskampagner, men at det sjældent virker ret godt. 

- Medarbejderne ligger inde med en masse vigtig viden om de kommunale bygninger, som ikke når ejendomscentrene. De skal derfor have redskaberne til at indgå i dialog med ledelsen, så de gode idéer kommer frem i lyset, siger Jeanette Bossen fra FOA.

Prioritering af arbejdsopgaver

En anden ting, man kan uddrage af kortlægningen, er den alsidighed i arbejdsopgaver, der præger ansatte i teknisk servicefunktioner.

De udfører driftsopgaver, serviceringsopgaver, vedligeholdelsesopgaver og har kontakten til brugere, beboer og borgere. Som én medarbejder udtrykker det: "Vi laver alt det, de andre ikke gør."

Det giver anledning til en snak om prioriteringer, påpeger Jeanette Bossen fra FOA.

Vi bliver nødt til fremover at prioritere opgaverne omkring energirigtig drift sammen med arbejdsgiverne. På sigt kan det betyde, at det tekniske servicepersonale skal løse nogle andre og anderledes opgaver end i dag, siger hun.

Inddragelse af medarbejderne

Frederik Fenger Petersen fra KL fremhæver forskelligheden i kommunernes organisering. Nogle kommuner har central ejendomsdrift, andre en mere decentral organisering, hvilket også har betydning for mulighederne for databaseret energidrift.

Næste skridt i projektet bliver at gennemføre fokusgruppeinterviews med ejendomscentre og chefer og at kigge på mulighederne for inddragelse af teknisk service- medarbejderne, forklarer han.

- Analysen giver os en større forståelse for teknisk service som gruppe. Vi vil nu dykke ned i analysen for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe den grønne omstilling mere på vej, for medarbejderne udtrykker selv, at det er meget meningsfuldt at arbejde med energirigtig drift.

Det er tilfredsstillende at få ting til at virke, spare skattekroner og være med til at redde jorden.

Teknisk servicemedarbejder
Kort om projektet "Databaseret energidrift"

Med et bygningsareal på 31 millioner kvadratmeter er kommunerne landets største ejendomsbesidder. Derfor er der stort potentiale ved at fokusere på energiledelse i den kommunale ejendomsforvaltning.

Med projektet 'Databaseret energiledelse' arbejder KL allerede for, at kommunerne indsamler, analyserer og anvender energidata (varme, vand og el). Men data er ikke nok. Hele organisationen skal være med. 

Derfor skal kommunernes tekniske servicepersonale inddrages. De har kontakten til brugerne af bygningerne og kan derfor bidrage med indsigt i, hvilke løsninger der kan give de bedste resultater og være med til at implementere løsningerne.

En del af Fremfærd-projektet 'Databaseret energidrift' handler derfor om at kortlægge de nuværende opgaver og det ansvar, det tekniske servicepersonale har ved forskellige institutionstyper samt at undersøge perspektiver og udviklingspotentialer for medarbejdere i forhold til at bidrage til kommunens arbejde med bygningsdrift.

En anden del af projektet handler om spredning af den viden og de gode eksempler, der allerede er en del af implementeringen af grøn omstilling i kommunens institutioner.

Begge dele har til formål at styrke kommunernes klimaindsats og forbedre kommunernes økonomi og samtidig udvide kompetencerne hos det tekniske servicepersonale.

KL og FOA har projektledelsen i projektet, der ligger under partssamarbejdet Fremfærd Bruger.