Ældre patient og sygeplejerske

Ny pulje støtter udvikling i det nære sundhedsvæsen

KL og Sundhedskartellet aftalte en ny pulje til udvikling af det nære sundhedsvæsen ved OK18. Nu er 10 projekter udvalgt.

Af Mette Dissing Sandahl 26/02/2020
KL,
Sundhedskartellet

Udviklingen og udbygningen af det nære sundhedsvæsen er i fuld gang i kommunerne, og det stiller store krav til sundhedspersonalets viden og kompetencer.

I forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2018 aftalte KL og Sundhedskartellet derfor en pulje, som skal bidrage til at støtte praksisnær forskning eller kvalitetsudviklingsprojekter i kommunerne, hvor de ansattes viden og kompetencer kan udvikle sig i samme takt som opgaverne.

De midler udmøntes nu til 10 projekter, heraf 5 forskningsprojekter og 5 kvalitetsudviklingsprojekter. De 10 udvalgte projekter har fokus på forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser til borgere med kroniske sygdomme eller på, hvordan kommunerne kan forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Fælles for projekterne er ønsket om at skabe en bedre hverdag for borgerne. Det handler for eksempel om at tilbyde mere sammenhængende borgerforløb eller forbedre borgernes funktionsevne, så de i højere grad oplever at kunne mestre eget liv og udføre de aktiviteter, som skaber øget livskvalitet for dem.

Stort ønske om at udvikle kvaliteten

Kommunerne har udvist stor interesse for puljen, og KL og Sundhedskartellet har modtaget 46 ansøgninger til puljen.

Formanden for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, Jette Skive, er glad for, at der har været så stor interesse i den kommunale kvalitetsudviklingspulje.

- Den store interesse for puljen vidner om, at der i kommunerne er et stort ønske om at arbejde systematisk og målrettet med at udvikle og forbedre kvaliteten af plejen og behandlingen til vores borgere. Vores medarbejdere spiller en nøglerolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og det er vigtigt med et konstant fokus på, at de rette kompetencer er tilstede, når opgaverne udvikler sig. Det giver kvalitetspuljen et væsentligt bidrag til, siger Jette Skive.

Fagligt løft hele vejen rundt

I de kommende års udvikling af det nære sundhedsvæsen bliver det vigtigt, at alle sundhedsfaglige medarbejdere bidrager til at løfte kvaliteten, da forskellige faglige perspektiver er vigtige for kvaliteten til gavn for borgerne. Derfor er parterne glade for, at der bevilliges midler til projekter, hvor disse medarbejdere er bredt repræsenteret i projektgrupperne.

- Det nære sundhedsvæsen står over for en række udfordringer, der bl.a. kræver, at vi styrker opbygningen af evidensbaseret indsatser, så vi giver borgerne og patienterne den pleje, behandling og rehabilitering, som vi ved virker. Med Den kommunale Kvalitetspulje bidrager vi til, at ny viden kan inddrages i medarbejdernes hverdag og kan omsættes til positive forandringer for borgerne, siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

KL og Sundhedskartellet ser frem til at følge projekterne og se, hvordan der skabes ny viden om effekten og kvaliteten af de sundhedsfaglige indsatser inden for behandlings-, pleje- og rehabiliteringsforløb i kommunerne.

Kvalitetsudviklingspulje skal give borgerne sundhed og livskvalitet

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne stiller store krav til sundhedspersonalets viden og kompetencer. I forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2018 aftalte KL og Sundhedskartellet derfor en pulje for praksisnær forskning og kvalitetsudviklingsprojekter i kommunerne.

De 10 projekter fokuserer på forebyggelse og rehabilitering til borgere med kroniske sygdomme og på, hvordan kommunerne kan forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Projekterne skal give borgerne en bedre hverdag med mere sammenhængende borgerforløb eller ved at forbedre borgernes funktionsevne, så de kan mestre eget liv og gøre ting, som giver livskvalitet.

Læs mere om projektet på KL.dk

Vil du høre mere om Den kommunale kvalitetsudviklingspulje?
Den kommunale kvalitetsudviklingspulje

Så kontakt: 

Specialkonsulent Henriette Mie Hansen, KL 
Tlf. +45 3370 3409
E-mail hemh@kl.dk

Chefkonsulent Mette Langager, Sundhedskartellet
Tlf. +45 4695 4062
E-mail mel@dsr.dk