Marlene søg SPARK forløb psykisk arbejdsmiljø

Saml op på coronatiden med et SPARK-forløb

Få gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø og høst den læring, der ligger i en forandringstid.

Af Irene Aya Schou 14/09/2020

Coronakrisen er en forandring, der lægger pres på det psykiske arbejdsmiljø. Mange arbejdspladser oplever en ændret hverdag, og tiden med Covid-19 fordrer stor fleksibilitet, velvilje og kreativitet hos medarbejdere og ledere i forsøget på at finde nye og tilpassede løsninger.  

- For mange kommunale arbejdspladser har Covid-19 været en turbulent tid med omstillinger og nye måder at arbejde på. Det gør noget særligt ved arbejdsmiljøet. Derfor er det afgørende, at man på arbejdspladsen får talt om, hvad forandringen betyder - både for organisationen og for hver enkelt, og at man sammen finder en vej frem, fortæller sekretariatsleder i SPARK, Marlene Skytte Schoop.

Se video: Sådan kan I bruge SPARK i en turbulent tid

Søg SPARK-forløb på www.sparkweb.dk  

Rum til refleksion

SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i kommunerne. SPARK hjælper lokale TRIO/MED-udvalg på kommunale arbejdspladser med gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø. SPARK består af et team af konsulenter, der skræddersyr forløb i samarbejde med ansøgerne. Udgangspunktet er altid det, der optager arbejdspladsen.

- Vi forsøger i SPARK at skabe rum for refleksion og dialog, og under COVID-19 kan der være ting, som ledere og medarbejdere har brug for at bearbejde eller læring, som de skal have kigget på og systematiseret, siger Marlene Skytte Schoop.

Hun understreger, at SPARK kan være et godt sted at starte, hvis man som TRIO eller MED-udvalg ønsker at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, men ikke helt ved, hvordan man kommer i gang.

Stor tilfredshed med SPARK

SPARK har siden 2016 gennemført forløb på arbejdspladser i 93 ud af 98 kommuner. Den løbende evaluering viser, at 9 ud af 10 arbejdspladser er meget tilfredse eller tilfredse med forløbet, og 9 ud af 10 arbejdspladser vil anbefale forløbet til andre.

Man kan søge et forløb med SPARK inden for seks forskellige temaer bl.a. forandringer/omstillinger og forbedret samarbejde. Det kan være samarbejdet mellem medarbejdergrupper, men også mellem ledere og medarbejdere, fx i TRIO eller MED-udvalg. 

LÆS OGSÅ: Stressforsker: Coronakrisen stiller krav til os om ekstrem rummelighed

Spontane prøvehandlinger under Covid-19

Under et SPARK-forløb forsøger ledere og medarbejdere sammen at finde nye løsninger og måder at gøre ting på. 

- Noget af det, vi arbejder med, er at sætte prøvehandlinger i gang. Det gør vi, fordi vi har erfaret, at mange af de udfordringer, der opstår i kølvandet af forandringer, ikke er entydige. Ofte er det komplekse problemstillinger, og den første løsning, der dukker op, er ikke nødvendigvis den rigtige. Når man afprøver forskellige løsningsforslag i praksis og ser på resultaterne efterfølgende, kan man blive klogere på, hvad der virker, siger Marlene Skytte Schoop.

Ifølge sekretariatslederen i SPARK har de kommunale arbejdspladser allerede lavet en lang række prøvehandlinger under Covid-19, som man kan trække læring ud af.

- Ofte er det sket spontant, uden at de selv er klar over det. De har bare været nødt til at handle. Men alle disse handlinger giver læring, som vi kan hjælpe dem med at få samlet op på, siger Marlene Skytte Schoop.

Skab gode forandringsprocesser

Hun understreger, at en arbejdsplads ikke nødvendigvis skal have 'store problemer' for at få glæde af SPARK.

- Et SPARK-forløb er også godt, at man vil være på forkant med situationen, fx hvis man skal igennem en større forandring. Forløbet kan sikre, at man i TRIO og MED-udvalg får viden om, hvordan man laver transparente beslutningsprocesser, hvor alle føler sig hørt og inddraget, siger Marlene Skytte Schoop.

Et SPARK-forløb kan lægge grundstenen til, at ledere og medarbejdere opbygger en tillidsfuld relation og en måde at samarbejde på, der kan bruges fremadrettet.

- Et styrket arbejdsfællesskab er vigtigt, når de støder ind i fremtidige forandringer, siger Marlene Skytte Schoop og understreger, at SPARK har mulighed for at imødekomme ansøgninger lige nu.

- Så jeg kan kun opfordre alle til at søge et forløb, siger hun.

I kan søge et forløb med SPARK inden for seks forskellige temaer
  • Forandringer & omstillinger 
  • Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
  • Risiko for vold og trusler
  • Chikane og mobning
  • Alenearbejde 
  • Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse
Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling