En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær

Magasinet 'En kur mod sygefravær?' stiller skarpt på fire kommuner, der med succes har arbejdet med at nedbringe sygefraværet.

Af Personaleweb 27/10/2014
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Et højt sygefravær belaster ikke kun den kommunale økonomi. Det kan også gå ud over kvaliteten i kerneopgaven og medarbejdernes trivsel.

Indsatsen for et lavere sygefravær har i flere år stået højt på den kommunale dagsorden, for temaet er aktuelt, uanset om man drøfter kvalitet, økonomi, trivsel eller arbejdsmiljø.

I inspirationsmagasinet ”En kur mod sygefravær?” fremlægges resultaterne fra fire udvalgte kommuner, der enten har formået at nedbringe sygefraværet markant over en femårsperiode eller har fastholdt et lavt sygefravær.

Kommunernes erfaringer viser, at man med en målrettet og helhedsorienteret indsats kan opnå gode og holdbare resultater. I en sådan indsats indgår seks vigtige elementer:

  1. Tydelig ledelse og klare værdier      
  2. Fælles ejerskab til indsatsen
  3. God fraværsstatistik
  4. Systematiske samtaler med sygemeldte
  5. Tidlig og målrettet indsats
  6. Høj trivsel og social kapital

Download, print og læs det gratis magasin der vedhæftet artiklen. 

Magasinet er udarbejdet af KL og Forhandlingsfællesskabet i forbindelse med konferencen ”En kur mod sygefravær?” 27. oktober 2014 i DGI-byen. 

 

Læs udgivelsen 'En kur mod sygefravær'

Der er kun trykt et meget begrænset oplag af magasinet. Du kan derfor downloade magasinet her som pdf-fil til at læse på en computer/ipad eller printe på en almindelig printer.

Ønsker I selv at trykke magasinet, så kan I få adgang til de trykklare filer ved at sende en mail til redaktion@vpt.dk.