Charlotte Gjørup

Revitalisering af den grundlæggende pleje kræver anerkendende ledere

"Vi ledere skal ud af habitten og på med uniformen," lyder det fra sundheds- og ældrechef i Horsens Kommune, der har indført obligatoriske praksisbesøg for alle ledere på ældreområdet.

Af Irene Aya Schou 27/04/2021
Fremfærd

- Jeg har sagt til alle vores ledere, at de skal på praksisbesøg tre gange i løbet af ét år. Det betyder, at alle mine ledere skal ud og have uniformen på, inklusive mig selv, og med i driften.

Sådan siger Charlotte Gjørup, sundheds- og ældrechef i Horsens Kommune om ét af de tiltag, der skal synliggøre værdien af den grundlæggende pleje, som medarbejdere udfører bl.a. i borgernes hjem.

Tre praksisbesøg om året

Initiativet går ud på, at hver leder i Sundhed og Ældre tre gange om året skal tage på praksisbesøg i hjemmeplejen, på et plejecenter, akutpladser mv. og følge én medarbejder gennem en hel dag.

- Det er vigtigt, vi som ledere kender de udfordringer, krav og oplevelser, som medarbejderne og borgere bliver mødt med hver eneste dag. Det skaber faglig stolthed blandt medarbejderne, at vi ser og italesætter det, de gør, siger Charlotte Gjørup.

LÆS OGSÅ: Fire kommuner skal arbejde med at styrke den grundlæggende pleje i praksis

Brug for sparring fra lederne

Charlotte Gjørup har indført ordningen som et forsøg på en revitalisering af den grundlæggende pleje. Horsens Kommune deltager sammen med to andre kommuner i Fremfærd-projektet "Grundlæggende pleje i praksis" - et projekt, der har til formål at give den grundlæggende pleje et løft.

For nylig trak hun selv i uniformen og fulgte en social- og sundhedsassistent på et plejecenter fra klokken syv om morgenen. Det har bekræftet hendes begejstring for faget.

 - Det var tydeligt, at assistenten var glad for at få muligheden for at sætte ord på sine handlinger og vise et fag frem, som hun er stolt af. Jeg fik mulighed for at fortælle om mine observationer og anerkende hende ind i hendes arbejdet, siger Charlotte Gjørup, der selv er uddannet social- og sundhedsassistent, sygeplejerske og cand.cur.

Ifølge Charlotte Gjørup er det afgørende for revitaliseringen af den grundlæggende pleje, at ledere og medarbejdere har tæt faglig sparring, og at ledere hjælper med at sætte ord på og anerkende, hvad de ser i praksis.

Når plejen bliver kompleks

Selvom begrebet den grundlæggende pleje dækker over basale funktioner som at spise selv, vaske sig, gå på toilettet, få børstet tænder og klæde sig på, er det mere kompliceret end som så, mener Charlotte Gjørup.

LÆS OGSÅ: Hjemmeplejens sorte boks: Her er den viden, vi mangler

Grundlæggende pleje er nok grundlæggende, når man selv varetager funktionerne. Det komplicerede opstår, når de basale funktioner svigter og behovet for hjælp udefra opstår.

- I det øjeblik, en borger mangler væske, bliver borgeren hukommelsessvækket, og balancen påvirkes. I det øjeblik, at mundhygiejnen ikke er god, får borgeren problemer med at tygge og mister lysten til at spise. Det komplekse er at have blik for helheden og forstå, at når de grundlæggende behov er opfyldt og taget hånd om, så medvirker vi til at forebygge indlæggelser og hjælper borgeren til mere velvære og værdighed, siger Charlotte Gjørup.

Kommuner skal eksperimentere

Projektet ”Grundlæggende pleje i praksis” foregår i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Formålet med projektet er at styrke den faglige forståelse af, hvad det er for opgaver og kompetencer, der knytter sig til at varetage den grundlæggende pleje anno 2021, og få et sprog for plejen. En af metoderne er at arbejde med prøvehandlinger.

Ledernes praksisbesøg i Horsens Kommune er en slags prøvehandling, som Sundhed og Ældre skal lære af. Efter hvert besøg udfylder lederen et skema, og to gange årligt samler ledere i fællesskab op på læringspunkter og mulige udviklingstiltag.

Charlotte Gjørup glæder sig til endnu flere prøvehandlinger på plejeområdet.

-  Der er et drive i det her projekt. Det er Back to basics. Når jeg spørger ude i organisationen, om vi skal prioritere dette projekt, siger alle samstemmende: 'Godt nok har vi mange projekter. Men det her projekt kommer til at give stor værdi for både medarbejdere og ledere'. 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst:

Sundheds- og ældrechef Charlotte Gjørup, Horsens Kommune, er trukket i uniformen og i praksisbesøg en hel dag - her på plejehjemmet Gefionshave.

Kort om 'Grundlæggende pleje i praksis'
Fremfærd sundhed og ældre

KL og de faglige organisationer på sundheds- og ældreområdet i Fremfærd Sundhed og Ældre står bag projektet, der har til formål at styrke den grundlæggende pleje i praksis.

Der arbejdes med at udvikle en ny måde at tale om grundlæggende pleje og med at klæde ledere og andre nøglemedarbejdere på til at understøtte dette.

Der arbejdes også med prøvehandlinger, hvor ledere og medarbejdere på tværs af fagligheder og niveauer afprøver, evaluerer og justerer.

De deltagende kommuner er Frederiksberg, Horsens og Høje-Taastrup Kommuner. KL, FOA og Dansk Sygeplejeråd har projektledelsen. 

Find artikler fra projektet