Pårørendesamarbejde

Podcast: Det gode samarbejde med pårørende i ældreplejen

Et godt samarbejde med de pårørende er altafgørende for at sikre trivsel blandt både beboere, pårørende og personale.

Af Sine Molbæk-Steensig 02/05/2024

Pårørendesamarbejde er en vigtig faglig opgave i ældreplejen.

Når samarbejdet fungerer godt, er det med til at sikre tryghed og ro for beboere og deres nærmeste. Omvendt kan et dårligt fungerende samarbejde føre til frustrationer og konflikter.

Derfor er det vigtigt at stille skarpt på, hvad der skal til for, at samarbejdet fungerer.

Lyt med på podcastepisoden fra Vold som Udtryksform, hvor du får indsigt i pårørendeperspektivet, når Claus og Frank fortæller om det gode samarbejde med personalet på de plejehjem, hvor deres nærtstående bor.

 

LÆS OGSÅ: Stærkt samarbejde med de pårørende er afgørende for trivslen
gruppen

Når samarbejdet mellem pårørende og medarbejdere ikke fungerer, går det ud over borgerne og giver et anstrengt arbejdsmiljø.

Derfor har Smedegade Plejecenters MED-udvalg set pårørendesamarbejdet efter i sømmene.

Læs hele artiklen

Samarbejde med pårørende

Et godt samarbejde med pårørende til svækkede ældre er vigtigt i en værdig ældrepleje. Det øger trivslen hos både pårørende, medarbejdere og borgere. Find viden, inspiration og redskaber til at styrke samarbejdet med pårørende her.

Find mere viden, inspiration og redskaber til at styrke samarbejdet med pårørende hos Sundhedsstyrelsen, Videnscenter for værdig ældrepleje

Flere podcastepisoder fra Vold som udtryksform