Haller forside

Læs rapport om personalets roller i kommunale haller

Ny rapport afdækker, hvilke roller personalet kan spille for udviklingen af de kommunale idrætsanlæg.

Af Irene Aya Schou 06/05/2024
Fremfærd

Hvilke muligheder og udfordringer opstår der, når personalet inddrages i at øge benyttelsen og brugerdiversiteten i de kommunale haller med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse?

Det spørgsmål har projektet "Nye aktørroller i kommunale haller via genoptræning og forebyggelse" undersøgt. 

Personalets fire roller

Projektet er mundet ud i en publikation, der bl.a. indeholder en beskrivelse af personalets roller i mødet med brugerne af anlægget. De fire identificerede roller er:

 • Servicemedarbejder: Handler om at servicere brugere og bygningsmasse og være tilgængelig
 • Håndhæver af regler: Handler om at italesætte retningslinjer, fx at der ikke må løbes ved bassinkanten
 • Vært: Handler om at skabe tryghed og sige velkommen til nye brugere
 • Instruktør: Handler om at stå for aktiviteter fx saunagus eller hjertevenlig motion

Model for udvikling

Publikationen indeholder også en model og syv opmærksomhedspunkter, som kan inspirere andre idrætsanlæg, der ønsker at udvikle tilbud og tiltrække nye brugere.

Modellen er bygget op med personalet i centrum og viser, hvordan personalet i samspil med ledelse, brugere og omverden kan skabe et udviklingsrum, hvori dialog og udvikling kan ske.

LÆS OGSÅ: Her tager medarbejderne initiativ til nye aktiviteter

De syv opmærksomhedspunkter

 1. Anlægget bør have viden om og indsigt i deres målgrupper
 2. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere er vigtig for at understøtte udviklingsrummet
 3. Et velfungerende udviklingsrum kræver samspil mellem ledelse og personale
 4. Ledelsen bør sikre, at medarbejderne oplever, at deres arbejde i udviklingsrummet opfattes som nødvendigt og meningsfuldt af ledelsen
 5. Udvikling af anlægget bør ses som en kontinuerlig proces, hvor justering og tilpasning af igangværende aktiviteter er en nødvendig del af praksis
 6. Udvikling af anlægget ændrer og udfordrer balancen mellem udvikling og drift 
 7. Kommunen skal rammesætte udviklingsrummet

Vigtig viden om personalets rolle

Publikationen er udarbejdet af forskere fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet - dels på baggrund af interviews og workshops med nøglepersoner i fire større idrætsanlæg i henholdsvis Glostrup, Odense, Hjørring og Ringsted og dels på baggrund af den eksisterende viden og de erfaringer, der allerede er.  

CISC har længe forsket i anvendelsen og udviklingen af idrætsfaciliteter – herunder de kommunale haller. Undersøgelserne har gentagne gange vist, at der er ledig kapacitet i hallerne, og at det i høj grad er foreningslivet, der benytter hallerne.

- Men brugerdiversitet og personalets rolle har vi ikke tidligere haft så meget fokus på. Derfor passer dette projekt godt ind i den vidensopbygning, der er på området, påpeger Evald Bundgård Iversen, der er lektor og centerleder af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet.

Læs publikationen: Hvilken rolle kan personalet spille for udviklingen i de kommunale haller?
Kort om projektet "Nye aktørroller i kommunale haller via genoptræning og forebyggelse"

Projektet foregår i regi af Fremfærd Bruger og har deltagelse af fire idrætsanlæg. Det stiller spørgsmålet: Kan personalet inddrages i arbejdet med at øge benyttelsen og brugerdiversiteten i de kommunale haller?

De fire anlæg er:

 • Hjørring Park Vendia
 • Glostrup Idrætsanlæg
 • Ringsted Sportscenter
 • Odense Idrætspark

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet og forskerne Evald Bundgård Iversen, Jens Høyer-Kruse og Rasmus Vestergaard Andersen gennemfører projektet og indsamler data, der bl.a. er mundet ud i en ny model for brugerinddragelse og nye aktørroller.