HJertehold

Her tager medarbejderne initiativ til nye aktiviteter

Vandhuset i Hjørring sprudler af kreativitet og tilbud til forskellige målgrupper, og det er medarbejderne, der går forrest.

Af Irene Aya Schou 06/05/2024
Fremfærd

I Vandhuset i Hjørring tilbydes en bred vifte af forskellige aktiviteter, og mange af dem er igangsat af medarbejdere.

Det drejer sig bl.a. om vandgymnastik for folk med hjertelidelser, træning for gravide og begyndertræning i padleboard.

- Medarbejderne i vandhuset tager sig ikke kun af drift. De har også instruktørrollen og rollen som vært, siger Trine Frey Sjøblom, der er teamleder i Vandhuset.

Ledelsen skal være lydhør

Vandhuset er en del af Park Vendia, som sammen med tre andre idrætsfaciliteter deltager i projektet "Nye aktørroller i kommunale haller via genoptræning og forebyggelse" i regi af Fremfærd Bruger.

Projektet undersøger, hvilken rolle personalet kan spille for udviklingen i de kommunale haller. I Vandhuset i Hjørring er man ikke i tvivl. 

- Medarbejderne er drivkraften i de nye aktiviteter, vi har fået, og som ledelse har vi stort fokus på at understøtte medarbejderne, når de kommer med ideer. Det er ikke alt, der bliver til noget, men vi er altid lydhøre, sagde Trine Frey Sjøblom under et oplæg på Idrætsmødet i Aalborg.

Samarbejde med sundhedscentret

Blandt de aktiviteter, som medarbejderne har fået idéen til, er "Det aktive frirum", som er et aktivitetstilbud til borgere i Hjørring Kommune, der afslutter et rehabiliteringsforløb fx borgere med hjertelidelser, KOL, kræft, osteoporose og diabetes.

Tilbuddet er skabt i samarbejde med det kommunale sundhedscenter og Park Vendia.

Konceptet er, at deltagerne over otte uger kan afprøve aktiviteter som fitness, seniormotion, varmvandstræning, vandgymnastik og yoga. Efterfølgende har medarbejderne hjulpet borgerne med at melde sig til lokale aktiviteter.

- Vi har stået i det lokale fitnesscenter i Tårs for at hjælpe med at indmelde tre borgere, fordi det skaber tryghed, og fordi vi kan se, at det virker. Knap 80 procent af de borgere, der deltager i "Det aktive frirum", er i en blivende aktivitet efterfølgende, siger Trine Frey Sjøblom.

Ledsager er med i vandet

Et andet og gratis træningskoncept, som medarbejderne er idéskabere af, er "Træn for mig", hvor borgere med forskellige fysiske funktionsnedsættelser og deres ledsagere kan deltage i Halliwick-træning i varmvandsbassinet.

Halliwick er et svømmekoncept, hvor personer med massive funktionsnedsættelser lærer at begå sig i vand gennem forskellige øvelser. 

- Det var en medarbejder, der med baggrund i sin uddannelse indenfor Halliwick udviklede konceptet. Det var også en medarbejder, der kom med ideen til "Træning til gravide", fordi hun undrede sig over, at vi ikke havde nogen tilbud til gravide', siger Trine Frey Sjøblom.

Fra drift til vært

Hendes råd til andre idrætsanlæg er at inddrage medarbejderne og give dem kompetencer til at træde ud af driftsrollen og ind i rollen som idéskaber, vært og instruktør.

- Vi forsøger hele tiden at have fokus på kompetenceudvikling. Det kan være kurser og uddannelse, men det er også sidemandsoplæring og inspirationsture fx til andre haller og idrætsanlæg, siger Trine Frey Sjøblom og fortsætter:

- En anden og afgørende ting er, at vi træner samtlige vores medarbejdere i Hjørring Hallerne i værtskab, hvilket gør, at vi forventer, at endnu flere idéer og initiativer vil blive skabt i samtlige vores haller, siger Trine Frey Sjøblom.

FOA: Løft til medarbejderne

I FOA er fagpolitisk konsulent Jeanette Bossen inspireret over at høre oplægget om, hvordan Vandhuset i Hjørring spiller ind i en bredere sundheds- og inklusionsdagsorden.

- Vi har længe haft et ønske om at gøre bedre brug af vores teknisk servicepersonale. Dette viser, at der er nye og spændende opgaver og roller for medarbejderne i de kommunale haller, siger Jeanette Bossen, der er projektleder på "Nye aktørroller i kommunale haller via genoptræning og forebyggelse".

Model for inddragelse

Også i KL er der fokus på 'fremtidens idrætsfaciliteter'.

- Det er et godt eksempel på, hvordan medarbejderne får en mere aktiv rolle, der går ud over den traditionelle driftsrolle, så de bruger deres kompetencer og nærvær til endnu højere grad af værdiskabelse, siger Jakob Ludvigsen, der er specialkonsulent i KL og medprojektleder på projektet, der netop er blevet afsluttet med en publikation.

Her kan man bl.a. læse om medarbejdernes fire rolle og få en model for, hvordan kommuner, haller og personale kan inddrages i arbejdet med at øge benyttelsen og brugerdiversiteten.

Læs publikationen

Om Trine Frey Sjøblom
  • Er teamleder i Vandhuset, Hjørring Hallerne
  • Har tidligere arbejdet som teamleder i Jobcenter Hjørring
  • Denne artikel bygger på et oplæg, som Trine holdt på Idrætsmødet i Aalborg den 24. april 2024
Læs publikationen: Hvilken rolle kan personalet spille for udviklingen i de kommunale haller?
Kort om projektet "Nye aktørroller i kommunale haller via genoptræning og forebyggelse"

Projektet foregår i regi af Fremfærd Bruger og har deltagelse af fire idrætsanlæg. Det stiller spørgsmålet: Kan personalet inddrages i arbejdet med at øge benyttelsen og brugerdiversiteten i de kommunale haller?

De fire anlæg er:

  • Hjørring Park Vendia
  • Glostrup Idrætsanlæg
  • Ringsted Sportscenter
  • Odense Idrætspark

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet og forskerne Evald Bundgård Iversen, Jens Høyer-Kruse og Rasmus Vestergaard Andersen gennemfører projektet og indsamler data, der bl.a. er mundet ud i en ny model for brugerinddragelse og nye aktørroller.