praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelsen

Praktik der virker

Inspirationskataloget 'Praktik der virker' samler erfaringer, idéer og værktøjer, der hjælper uddannelseskonsulenter med at skabe rammerne for det bedst mulige praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelsen.

Af Personaleweb 01/07/2011
FOA,
KL

Uddannelseskonsulenter kan få værktøjer til at finde ud af, hvad der fungerer i praktikken, hvad de største udfordringer er, og hvem der kan hjælpe dig.

Du kan få indblik i, hvad der blev sagt på de netværksmøder, der er baggrunden for 'Praktik der virker,' og lade dig inspirere af to cases fra København og Varde.

Du kan se, hvad konsulentvirksomheden Rambølls anbefaler, at kommunerne gør for at undgå, at elever falder fra social- og sundhedsuddannelsen.

Og du kan finde inspiration til at sætte handling bag ord, så du når de mål, der skal gøre praktikken bedre.

Inspirationskatalog: Praktik der virker
Om Praktik der virker

Inspirationskataloget 'Praktik der virker' er lavet på baggrund af en række oplæg, der blev holdt på netværksmøder i 2010 og 2011.

Her mødtes uddannelseskonsulenter, uddannelsesansvarlige og uddannelseskoordinatorer fra hele landet og diskuterede, hvordan praktikken på social- og sundhedsuddannelsen kunne gøres bedre.

Kontakt

Lotte Meilstrup, FOA, lom001@foa.dk, 4697 2430

Ursula Dybmose, KL, udy@kl.dk , 3370 3370