Publikationer om kerneopgaven

Det siger eksperterne om kerneopgaven

Af Fremfærd 23/09/2014
Fremfærd

Begrebet kerneopgaven bliver brugt flittigt på offentlige arbejdspladser. En gruppe eksperter har for Fremfærd kigget på begrebet.

Kerneopgaven som begreb anvendes i mange sammenhænge i kommunalt regi, men begrebet er komplekst og er ikke lige til at definere. I to papirer udgivet af Fremfærd redegør og diskuterer en gruppe forskere begrebet kernopgaven. 

Gruppen består af eksperter og forskere fra Teamarbejdsliv og Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet, og den skriver blandt andet:

- Vi mener, at diskussioner af kerneopgaven kan bidrage til at udvikle den kommunale opgaveløsning og til at skabe en udvikling, som både kan fremme effektivitet, kvalitet og trivsel blandt medarbejderne, og som ikke mindst åbner for en høj grad af borgerfokus. Det er gennem diskussioner med både uenighed og enighed, at medarbejdere og ledere kan udvikle fælles forståelser og ikke mindst anerkendelse af hinandens forskelligheder. 

Vil I være klogere på, hvad begrebet kernopgaven dækker over set fra et teoretisk perspektiv, så download arbejdspapiret "Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor" til højre i denne artikel.

I debatoplægget 'Kerneopgaven for og med borgerne' stiller forskerne en række spørgsmål, der kan være med til at udvikle diskussionen af kerneopgaven i den offentlige sektor.

Korte gennemgange af forskergruppens pointer vedrørende kerneopgavebegrebet, finder du i plancheserierne: "Kerneopgaven - muligheder og barrierer", samt: "Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde"

Du kan gratis downloade vidensgrundlag, debatoplæg, plancheserier og slutudgivelse ved at klikke på ikonerne til højre.  

Om Kerneopgaven i hverdagen

Fremfærd er sammen med et hold af eksperter og forskere fra Teamarbejdsliv og Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet, dykket ned i begrebet kerneopgaven. Download udgivelser og arbejdspapirer fra projektet her.

Læs mere om Fremfærd her.