Virksomhedsprofilen

Virksomhedsprofilen

Virksomhedsprofilen sætter fokus på virksomhedernes behov og er bindeled mellem virksomheder og jobcenter, når der skal rekrutteres nye medarbejdere.

Af Fremfærd 12/09/2019
Fremfærd

Der er stigende politisk og fagligt fokus på samarbejdet mellem beskæftigelsesområdet og virksomheder, og det gode samarbejde bliver stadig mere afgørende for en vellykket beskæftigelsesindsats. En beskæftigelsesrettet indsats kan fx gøre det lettere at håndtere de udfordringer, som særligt borgere længere væk fra arbejdsmarkedet oplever. 

Der er derfor brug for en faglig profil, der er rustet til at drive et godt samarbejde med virksomhederne. Medarbejdere med denne profil er særligt stærke til at servicere virksomheder, hjælpe dem med at 'oversætte' lovgivning og matche deres behov for medarbejdere. De kan skabe jobåbninger, sikre det rette match mellem borgere og virksomhed og indgå gode partnerskabsaftaler. Endelig kan de gøre jobcentret til en endnu mere relevant samarbejdspartner for virksomhederne med afsæt i egen indsigt i jobmarkedet og i de lokale virksomheder.

Virksomhedsprofilen kort fortalt
  • Skal have indsigt i arbejdsmarkedet og fokus på arbejdsmarkeds udvikling med nye atypiske ansættelser og stillinger
  • Skal have viden om de lokale virksomheder
  • Skal kunne synliggøre jobcenterets rolle overfor virksomheder
  • Skal have indsigt i brancher, virksomheder og forretningsforståelse
  • Skal mestre kontakt til arbejdsmarkedets parter, f.eks. fagforeninger, a-kasser og virksomhedsorganisationer.
  • Skal have kompetence til at indgå i forhandlinger med virksomhederne
  • Skal kunne skabe jobåbninger
  • Skal kunne matche virksomhedernes behov for medarbejdere

Kompetencerne kan man have på forskellige niveauer, som kan strække sig fra, at have viden om, til at være ekspert på området. 

Sådan bruger I profilerne

Fagprofilerne er ikke en opskrift eller en vejledning, men skal ses som et oplæg til drøftelser mellem ledere og medarbejdere i det enkelte jobcenter.

Grundlaget for drøftelserne er en serie basiskompetencer. Med dem foran jer, kan I tale om, hvilke basiskompetencer I mener, at medarbejderne som en samlet gruppe skal have hos jer, og hvordan det giver mening at bygge oven på basiskompetencerne med mere specialiserede fagprofiler.

Profilerne kan I gøre til jeres egne gennem drøftelser af, hvad der giver mening i netop jeres jobcenter eller i jeres enhed. En sådan drøftelse kan også handle om hvilke kompetencekrav og faglige profiler, der allerede er i medarbejdergruppen. Projektet er samlet set en inspiration til denne proces, og I kan omforme profilernes forskellige elementer, så det passer ind i jeres virkelighed. 

Læs mere om, hvordan I kan bruge fagprofilerne

Basiskompetencer og fagprofiler
Virksomhedsprofilen: Karina er serviceminded
Virksomhedsprofilen