Digital stafet i kommunerne

Pointer fra stafet 2 om digitale kompetencer

Hvordan skal kommunerne og uddannelsesinstitutionerne sikre, at studerende og medarbejdere i kommunerne kan imødegå fremtidens digitale behov? Det var der sat spot på i forbindelse med anden temadag i "Digital stafet i kommunerne".

Af Bettine Romme Andersen 18/11/2020

"Digital stafet i kommunerne" består af en række temadage om teknologi og digitalisering i kommunerne.

Den 6. november 2020 blev den anden temadag om det digitale mindset og kompetencer til fremtidens kommunale service afholdt virtuelt på Teams.

På temadagen var der oplæg af:

  • Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole
  • Jesper Hundebøl, ph.d. og lektor i arbejdssociologi og organisatorisk læring på Københavns Professionshøjskole
  • Sofie Rasmussen fra KomDigital og DTU
  • Ulrik Røhl, ph.d. fra Aalborg Universitet og KomBit
  • Kenneth Kristensen, tidl. kommunaldirektør og ejer af rådgivningsfirmaet Reel Udvikling

Bag de tre temadage står Fremfærd Borger.

1) Teknologi skal være en forlængelse af fagligheden, ikke hæmme fagligheden

Frem for at være en trussel mod medarbejderens faglighed har teknologi og digitalisering potentialet til at forlænge og underbygge fagligheden. For virkelig at kunne udnytte potentialet i teknologien er det afgørende at have kernefagligheden som fundament. 

2) “Fagnørden” skal mestre teknologien og kan ikke nøjes med at være teknologibruger

Det er vigtigt, at ”fagnørden” og ”datanørden” kan tale sammen og får et fælles sprog for at lykkes med den digitale transformation i organisationen. Når ”fagnørden” mestrer teknologien, skabes der både højere kvalitet og bedre trivsel i arbejdet. Den teknologikyndige medarbejder vil også være bedre i stand til at forholde sig kritisk og differentiere mellem det humane og det digitale.

3) Ledelsen skal gå forrest, vise vejen og turde eksperimentere i forhold til digital læring

For at sikre at teknologien implementeres i organisationen, kræver det, at ledelsen går forrest, inddrager medarbejdere på tværs af faggrænser og giver plads til eksperimenter og leg med de teknologiske muligheder – også blandt andre end de mest teknologiforelskede. Alle medarbejdere skal have mulighed for at prøve teknologien af i praksis.

4) Trods lang vej til den fulde automatisering, er der meget værdi at hente i digitaliseringen

Digitalisering kan være mange ting, og der er mange skridt på vejen til den fulde automatisering. Man behøver ikke at gå efter den fuldautomatiserede løsning. Afklar formålet med digitalisering, inden der startes et nyt digitalt projekt. Og implementer den løsning, som giver mest værdi for medarbejdere og borgere.

5) At skabe digital transformation stiller samme krav som enhver anden forandringsproces

Et skift mod mere digitalisering handler i høj grad om klassisk forandringsledelse og en kulturel forandring i organisationen med spot på hvilke værdier, som skal være i fokus. I en digitaliseringsproces er det dog særlig vigtigt at have øje for, hvordan man bevarer responsivitet og tillid mellem kommunen og borgerne, så disse afgørende værdier ikke udvandes med teknologiens indtog.

6) Uddannelse af teknologikyndige medarbejdere kræver praksisnær erfaring

Når medarbejdere skal uddannes og opkvalificeres til at mestre digitaliseringens mange muligheder, er det afgørende, at det gøres i så praksisnær en virkelighed som muligt. Det giver de bedste forudsætninger for at skabe den digitale refleksion, som skal til, for at medarbejderen bevæger sig fra at være teknologibruger til at være teknologikyndig.

LÆS OGSÅ: Stafet 2: Digitale kompetencer skal være en forlængelse af grundfagligheden

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om "Digital stafet i kommunerne"
Fremfærd Borger står bag tre temamøder om digitalisering i kommunerne
  • Fra oktober 2020 til februar 2021 afholder Fremfærd Borger tre temamøder om digitalisering af kerneopgaven i kommunerne.
  • De tre temamøder skal inspirere, perspektivere og give et dybere indblik i muligheder og udfordringer ved digitalisering og teknologianvendelse.
  • Møderne skal blandt andet skabe dialog om digitaliseringens frigørende muligheder i forhold til udvikling af kerneopgaven, fagligheden og relationen mellem mennesker.

Temamøde 1 En politisk debat om data og regulering.

Temamøde 2 En halvdags konference, som sætter spot på nyeste viden om kompetencer og uddannelse i en digital fremtid.

Temamøde 3 En halvdags konference om, hvordan teknologianvendelse får en positiv virkning på borgernes oplevelse af kvalitet og tillid til kommunen.

Pointer fra stafet 2