Digital stafet

Fremtidens digitale kompetencer: Se oplæg fra stafet 2

"Digital stafet i kommunerne" er tre temadage, hvor digitalisering og ny teknologis indvirkning på kommuner og medarbejdere er i centrum.

Af Bettine Romme Andersen 04/01/2021

Den 6. november 2020 blev temadag 2 i "Digital stafet i kommunerne" afholdt virtuelt.

Temadagens overskrift var "Det digitale mindset og kompetencer til fremtidens kommunale service".

På temadagen var der en intro af:

  • Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole

Og fire ekspertoplæg af:

  • Jesper Hundebøl, ph.d. og lektor i arbejdssociologi og organisatorisk læring på Københavns Professionshøjskole
  • Sofie Rasmussen fra KomDigital og DTU
  • Ulrik Røhl, ph.d. fra Aalborg Universitet og KomBit
  • Kenneth Kristensen, tidl. kommunaldirektør og ejer af rådgivningsfirmaet Reel Udvikling

Bag de tre temadage i "Digital stafet i kommunerne" står Fremfærd Borger.

Dagen blev faciliteret af Sune Holm Thøgersen, director i kommunikationsbureauet Advice.

Se introen fra Stefan Hermann

Stefan Hermann (nederst tv.) er rektor på Københavns Professionshøjskole og indledte temadagen med intro om fremtidens digitale kompetencer.

 

Se oplægget med Jesper Hundebøl

Jesper Hundebøl er ph.d. og lektor i arbejdssociologi og organisatorisk læring på Københavns Professionshøjskole.

Han talte i oplægget ud fra spørgsmålet: Hvordan uddanner man til at styrke teknologiforståelse og digitale kompetencer i offentlig administration?

 

Se oplægget med Sofie Rasmussen

Sofie Rasmussen er leder af KomDigital, som tilbyder digital kompetenceudvikling til små- og mellemstore virksomheder. KomDigital er forankret under DTU Compute.

Sofie Rasmussen talte i oplægget ud fra spørgemålet: Hvad skal der til for at skabe succes med digitalt kompetenceløft?

 

Se oplægget med Ulrik Røhl

Ulrik Røhl forsker i ledelse, digitalisering og god myndighedsadfærd og er i gang med et ph.d.- stipendiat i samarbejde med KomBit og Aalborg Universitet.

Ulrik Røhl talte ud fra spørgsmålet: Hvad betyder den stigende anvendelse af automatiseret sagsbehandling i den offentlige sektor for medarbejder- og ledelsesroller?

 

Se oplægget med Kenneth Kristensen

Kenneth Kristensen er tidligere kommunaldirektør og ejer nu firmaet Reel Udvikling, hvor han rådgiver om topledelse af digital omstilling.

Han talte i oplægget ud fra spørgsmålet: Hvilke dilemmaer stilles medarbejdere og ledere over for i den digitale virkelighed?

 

Om "Digital stafet i kommunerne"
Fremfærd Borger står bag tre temamøder om digitalisering i kommunerne
  • Fra oktober 2020 til februar 2021 afholder Fremfærd Borger tre temamøder om digitalisering af kerneopgaven i kommunerne.
  • De tre temamøder skal inspirere, perspektivere og give et dybere indblik i muligheder og udfordringer ved digitalisering og teknologianvendelse.
  • Møderne skal blandt andet skabe dialog om digitaliseringens frigørende muligheder i forhold til udvikling af kerneopgaven, fagligheden og relationen mellem mennesker.

Temamøde 1 En politisk debat om data og regulering.

Temamøde 2 En halvdags konference, som sætter spot på nyeste viden om kompetencer og uddannelse i en digital fremtid.

Temamøde 3 En halvdags konference om, hvordan teknologianvendelse får en positiv virkning på borgernes oplevelse af kvalitet og tillid til kommunen.