Sammnehængsprofilen

Helhedsprofilen

Helhedsprofilen koordinerer indsatser for borgerne på tværs af organisatoriske skel.

Af Fremfærd 12/09/2019
Fremfærd

Nogle borgere modtager indsatser og ydelser fra forskellige forvaltninger og forskellige organisatoriske enheder inden for den samme forvaltning. Nogle oplever at stå overfor forskellige medarbejdere, men også ofte forskellig lovgivning og forskelle i serviceniveau. Det kan give anledning til forvirring og i nogle tilfælde en oplevelse af manglende sammenhæng. Derfor er der politisk og fagligt fokus på at udvikle den tværgående koordinering og sikre sammenhængende indsatser for borgerne.

Der er derfor brug for en faglig profil, der er særlig egnet til at koordinere indsatserne. Medarbejdere med disse kompetencer sikrer den faglige koordination af borgernes sager, så der er sammenhæng i indsatsernes indhold og i tilgangen til borgerne. Det gælder ikke blot indenfor den enkelte faglige enhed, men på tværs af områder, forvaltninger, sektorer og organisatoriske skel. Medarbejderne sørger for faglig afdækning af borgerens situation og sikrer sammenhængende, helhedsorienterede indsatser ved at sætte retning for det tværprofessionelle samarbejde om borgeren.

Sammenhængsprofilen kort fortalt
  • Skal kunne afdække borgerens hele situation
  • Skal kunne koordinere indsatser på tværs af området, forvaltninger, sektorer og organisatoriske skel
  • Skal kunne sætte retning for det tværprofessionelle samarbejde om borgeren, så der skabes en konsistens i indsatsernes indhold.

Kompetencerne kan man have på forskellige niveauer, som kan strække sig fra, at have viden om, til at være ekspert på området. 

Sådan bruger I profilerne

Fagprofilerne er ikke en opskrift eller en vejledning, men skal ses som et oplæg til drøftelser mellem ledere og medarbejdere i det enkelte jobcenter.

Grundlaget for drøftelserne er en serie basiskompetencer. Med dem foran jer, kan I tale om, hvilke basiskompetencer I mener, at medarbejderne som en samlet gruppe skal have hos jer, og hvordan det giver mening at bygge oven på basiskompetencerne med mere specialiserede fagprofiler.

Profilerne kan I gøre til jeres egne gennem drøftelser af, hvad der giver mening i netop jeres jobcenter eller i jeres enhed. En sådan drøftelse kan også handle om hvilke kompetencekrav og faglige profiler, der allerede er i medarbejdergruppen. Projektet er samlet set en inspiration til denne proces, og I kan omforme profilernes forskellige elementer, så det passer ind i jeres virkelighed. 

Læs mere om, hvordan I kan bruge fagprofilerne

Basiskompetencer og fagprofiler
Sammenhængsprofilen: Chopi sikrer sammenhæng i borgerens indsats
Sammenhængsprofilen