Fire anbefalinger til kompetenceudvikling i jobcentrene

Seks fagprofiler beskriver, hvilke opgaver og kompetencer jobcentrene har brug for nu og i fremtiden. Her får I fire anbefalinger til, hvordan jobcentrene kan arbejde med kompetenceudvikling.

Af Mia Dalby Larsen 16/05/2018
Fremfærd

Hvilke kompetencer har vi i forvejen i vores jobcenter? Hvilke kompetencer har vi behov for at udvikle? Og hvordan får vi sikret, at det, medarbejderne lærer på kurser og efteruddannelse, kan bruges i det daglige arbejde med borgerne?

Det er nogle af de spørgsmål, som projektet ’Fagligheder på beskæftigelsesområdet’ anbefaler, at jobcentrene stiller, når de skal planlægge og tilrettelægge kompetenceudvikling af medarbejderne. 

Projektet er finansieret af Fremfærd Borger og drives af KL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. Undervejs har projektet gennem workshops og interviews med ledere og repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne afdækket, hvilke kompetencer der efterspørges på beskæftigelsesområdet nu og i fremtiden. Kompetencerne er beskrevet som en basisprofil og seks faglige profiler med specialkompetencer, og projektet har samlet en række uddannelsestilbud, som matcher de seks fagprofiler og basisprofilen. Du kan finde dem på fagprofiler.dk.

På baggrund af afdækningen kommer projektet også med fire anbefalinger, som jobcentrene kan lade indgå i deres overvejelser om og planlægning af kompetenceudvikling.

Anbefaling nr. 1: Styrk den strategiske tilgang til kompetenceudvikling

Hvilke kompetencer skal vi udvikle på hos medarbejderne? Og hvilke kompetencer skal vi efterspørge, når vi ansætter nye? For at svare på de spørgsmål, er det nødvendigt at have overblik over medarbejderens eksisterende basiskompetencer og specialiserede kompetencer. Det overblik har ikke alle jobcentrene i dag, og projektet anbefaler, at jobcentrene i højere grad går strategisk til kompetenceudviklingen. Det betyder, at man har fokus på, hvilken sammenhæng der er mellem opgave- og stillingsbeskrivelser lokalt, hvilke specialiserede krav de stiller til medarbejdernes kompetencer, og hvordan de krav igen hænger sammen med de kompetencer, som medarbejderne har i dag. Man skal ikke kun have fokus på, hvilke kompetencer man mangler, men også på, om der eksisterer kompetencer hos medarbejdere, som ikke er i brug.

Når man har sådan et overblik, kan man begynde at udfylde ”kompetencehuller” i forhold til de konkrete behov, som man har i de enkelte afdelinger, på de enkelte jobcentre og hos den enkelte medarbejder.

Bliv inspireret af de seks fagprofiler, når I skal vurdere, hvordan jeres kompetenceudviklingsbehov ser ud.

Anbefaling nr. 2: Sikr en bedre sammenhæng mellem de faglige krav og kompetenceløft

Jobcentrene har oplevet mange forandringer og undergået mange reformer, og jobcentrenes uddannelsesbehov har været drevet af hurtigst muligt at få tilpasset og udviklet medarbejderens kompetencer til at understøtte den ny lovgivning og den daglige drift. Det er ofte foregået ved intern træning eller læring f.eks. gennem særligt tilrettelagte kurser for alle medarbejdere. Det er sket, fordi man ville være sikker på, at alle lærte det samme, og at det lærte kunne bruges i praksis lokalt.

Men det er også sket, fordi de traditionelle uddannelsesforløb på f.eks. professionshøjskolerne ofte opleves som for teoretiske af medarbejdere og ledere, og at det kan være svært at overføre det lærte til hverdagens opgaver i jobcenteret.

Projektet efterspørger, at de konkrete uddannelses- og kursusudbud i højere grad bliver tilpasset den lokale kontekst i kommunerne, som kan være præget af store forskelle, f.eks. i sammensætning af borgere, typer af virksomheder, der efterspørger arbejdskraft mv.

Der stilles krav til, at medarbejderne både har mere specialiserede kompetencer – f.eks. pga. specifikke problemstillinger hos borgeren – og mere tværgående kompetencer, fordi borgeren ofte har andre problemer end ledighed. Det betyder krav til medarbejdernes kompetencer, både i bredden og i dybden.

Projektet anbefaler derfor, at jobcentrene har fokus på hvilke kompetencekrav og kompetenceløft, som bedst muligt kan understøtte både den fælles faglighed og de specialiserede fagligheder hos netop dem.

Anbefaling 3: Det lærte skal bruges i det daglige arbejde og deles med kollegerne

Jobcentrene oplever, at det er en udfordring at få medarbejdernes kompetencegivende uddannelse omdannet til praksis og få det udbredt til kollegerne, og ikke al den efteruddannelse, medarbejderne tager, er kompetencegivende. Teorien opleves ofte som abstrakt og fjern, og overførbarheden fra klasselokalet til hverdagen opleves som svær.

Projektet sætter fokus på den såkaldte transfer-værdi i de konkrete uddannelses- og kursusudbud, som findes på fagprofiler.dk under hver profil. De betyder, at det, der læres på en efteruddannelse også ender med at blive brugt i praksis på arbejdspladsen og i mødet med borgeren.

Projektet anbefaler, at jobcentrene har fokus på dette aspekt, når de planlægger og bestiller kurser og efteruddannelse, og uddannelsesinstitutionerne opfordres til at lægge vægt på transfer og i deres tilbud at gøre elementet eksplicit.

Anbefaling nr. 4: Få overblik over det samlede uddannelses- og kursustilbud

På fagprofiler.dk kan I finde en samlet og opdateret kortlægning af uddannelses- og kursusudbud på beskæftigelsesområdet, som kan bruges som et værktøj til at styrke den strategiske kompetenceudvikling og kompetenceplanlægning i jobcentrene.

Det er målet, at I her kan få et samlet overblik over grund-, efter- og videreuddannelser og kursustilbud, der er knyttet op til de seks fagprofiler og basiskompetencer, som projektet har afdækket.

I kan bruge overblikket til at få en fælles forståelse af, hvordan konkrete tilbud kan bidrage til at opfylde de kompetencekrav, som de seks fagprofiler stiller, og som I har hos netop jer.

Uddannelses- og kursustilbuddene bliver løbende opdateret. Find dem på fagprofiler.dk.

 

 

Download rapporten

Projektet 'Fagligheder på beskæftigelsesområdet' har afdækket de seks fagprofiler og en serie basiskompetencer, som kan se på siden her. 

Derudover kommer projektet med en række anbefalinger: 

  • En styrket strategisk tilgang til kompetenceudvikling på jobcentrene
  • En bedre sammenhæng imellem faglige krav og kompetenceløft, herunder kvalificering og tilpasning af mere praksisnære uddannelses- og kursustilbud
  • Et øget fokus på transfer af det lærte for medarbejderen og på deling af det lærte med kollegerne
  • Et overblik over det samlede uddannelses- og kursusudbud

Læs meget om mere om de enkelte anbefalinger i rapporten herunder.