Forfølg borgerens drømme

Sæt borgernes drømme i centrum med prøvehandlinger

Borgernes drømme kan nogle gange virke urealistiske, set ud fra borgerens formåen og fra et ressourceperspektiv. Situationer der går i hårdknude, fordi det er vanskeligt at afkode, hvad der gør borgeren glad, er en anden velkendt faglig udfordring. Aktiv og målrettet afprøvning af tiltag giver en løftestang til øget selvstændighedsfølelse for borgerne. Og en faglig gejst til medarbejderne.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/05/2019
Fremfærd

Hvordan sætter man borgernes drømme i centrum? At arbejde aktivt med borgernes drømme handler om at flytte fokus hen på det, der giver borgeren glæde og selvstændighedsfølelse. Det handler om et perspektivskifte, så man som medarbejder går fra primært at være omfavnende og beskyttende i borgerens liv til at være facilitator.

Udforsk borgerens drømme

Ofte er det hverken tilstrækkeligt eller muligt at spørge borgeren om borgerens drømme og få et dækkende svar. I stedet må man være nysgerrig, undersøgende og afprøvende. Man skal som medarbejder turde træde et skridt tilbage og lade borgeren prøve selv. Hvis det handler om meget støttekrævende borgere, kan det være mindst lige så udfordrende at turde afprøve hypoteser.

Case 1: Hvad er mon borgerens drøm?

En meget støttekrævende, sengeliggende borger uden sprog lejres på samme måde i mange af de vågne timer, og medarbejderne arbejder efter en bestemt struktur for at tage hensyn til borgerens behov. På borgerens kropssprog kan det aflæses, at han holder meget af nærvær og fysisk kontakt.

Medarbejderne har været borgerens hjælpere og afprøvet det, de tror, kunne være borgerens drøm. De har nu fået mod til at afprøve, om borgeren kunne have gavn af at blive lejret på en anden måde – fx i sækkestol med udsigt, med puder, så borgeren kan overskue rummet eller tæt på en anden borger, så begge kan profitere af fysisk kontakt og kropsvarme.

Case 2: Bare at være med i køkkenet giver livskvalitet

En borger har som største ønske at komme til at smøre sin egen madpakke. Borgeren formår endnu ikke at smøre madpakken, men borgeren er med i køkkenet, og det viser sig, at borgeren profiterer af blot at være til stede i køkkenet, hvor der er liv, og hvor der er medarbejdere og andre borgere.

Medarbejderne er blevet bekræftet i, at de for at afdække borgerens virkelige drøm, er nødt til at gå omveje og prøve tiltag af i stedet for at lade sig begrænse af deres egne ræsonnementer om borgerens formåen.

Prøvehandlinger gør det muligt at reflektere fagligt

På bostedet Lisbjerghus i Aarhus har de kastet sig ud på dybt vand og afprøvet nye tiltag med borgere, der ikke selv kan sætte ord på ønsker og drømme, men er afhængige af medarbejdernes hjælp. Borgerne har hele tiden fået omsorg og opmærksomhed, men netop fordi borgerne er meget støttekrævende og ikke selv formulerer initiativer, har omsorgen nogle gange spændt ben for at tænke alternativt.

Medarbejderne har som noget nyt formuleret hypoteser for, hvordan de kan give borgerne nye muligheder for at tage en bid af livet, fx ved at tage stranden med ind i huset (sansestimuli med en balje med opvarmet sand, tang, duften af saltvand m.m.). Medarbejderne og ledelsen har fundet ud af, at det ikke er så farligt og omstændeligt at afprøve nye tiltag, som borgerne profiterer af. Afprøvningerne giver desuden en god mulighed for at observere, reflektere fagligt og udveksle erfaringer.

Modige medarbejdere og ledere

At arbejde med borgernes drømme handler om ikke at være fastlåst, om ikke på forhånd at kende svaret på, hvad der er bedst for borgeren. Det kræver også mod, både blandt medarbejdere og ledere at udfordre ens forforståelse og prøve nogle ting af i troen på, at borgeren kan klare det, for borgeren er i gode hænder.

Hos ledelsen på Lisbjerghus har arbejdet med drømmene givet anledning til at turde tænke anderledes på organisatorisk niveau, fx i indretningen af fællesrummene: Hvorfor har vi en sofa, når borgerne er så støttekrævende, at de ikke kan bruge den? Hvorfor har vi ikke en kæmpestor seng i stedet?

Baggrundshistorie for prøvehandlinger med borgerens drømme i centrum

Lisbjerghus er inspireret af projekt Livskraft fra Aalborg Kommune. Ordet "projekt" er dog misvisende, for Livskraft er blevet et mindset og en måde at arbejde med borgerne på, som gennemsyrer en hel række tilbud. Borgernes drømme er virkelig kommet i centrum i det nordlige Jylland.

Du kan læse mere om Livskraft på hjemmesiden her
Du kan også læse praksisbeskrivelsen, der giver et mere detaljeret indblik i elementerne i Livskraft

Sådan arbejder I med at sætte borgerens drømme i centrum

Alle mennesker har drømme og ønsker. Mennesker med udviklingshæmning skal ofte have hjælp til at finde frem til, hvad der gør dem glade, lykkelige, positive. Nogle gange formår borgeren ikke at sætte ord på. Andre gange har borgeren en forestilling om en drøm, som handlede om noget andet. Det er her, din faglighed kommer ind i billedet: til at hjælpe borgeren med at finde vej til drømmen og være facilitator i borgerens liv.

Se reflektionsspørgsmål til at komme i gang med arbejdet
Køb publikation med yderligere inspiration fra Tænk Anderledes

Når I udforsker borgerens drømme, skal I give jer selv lov til at eksperimentere. I har sikkert en masse antagelser om, hvad der vil ske, hvis I sætter det ene eller det andet i værk. Det vil lønne sig at være systematiske i jeres prøvehandlinger.

Det kræver, at I stiller jer selv nogle spørgsmål. Bliv inspireret her: Systematik i prøvehandlinger

Du kan også finde inspiration i PDSA-metoden til afprøvning af ny praksis

At fortælle kollegerne om prøvehandlinger tjener (mindst) tre formål:

  1. Vidensdeling, så alle omkring borgerne er informerede og kan arbejde videre med borgerens drøm.
  2. At lære af det, der ikke gik, som man forventede. Rent fagligt er det vigtig viden om borgeren. Det er med til at skabe en kultur, hvor man lærer af alle erfaringer, også hvor vejen ikke er lige, men snørklet og fuld af bump.
  3. En kultur, hvor man fortæller om bumpene på vejen, er også en transparent kultur, hvor ledelsen bakker op om dem, der har mod til at vove sig ud, hvor isen er lidt usikker.
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om projekt "Faglighed i fremtidens boformer"
Fremfærd særlige behov

Hvordan sikrer vi et godt liv for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser, som har brug for massiv hjælp og støtte hele deres liv? Projektet sætter fokus på, hvad der skal til for at levere kvalitet i botilbud til borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser.

Projektet tager udgangspunkt i en række botilbud, der hver især har gjort sig gode erfaringer, som andre botilbud kan lære af. På baggrund af denne best practice og forskning på området er der blevet udarbejdet anbefalinger til, hvordan den faglige udvikling, målopfyldelse og trivsel for medarbejdere og beboere kan styrkes og nytænkes. 

Læs mere om baggrunden for projektet