Podcast medicinsikre botilbud

Podcast: Hvordan sikrer vi færre fejl med borgernes medicin?

Lyt med på podcast fra Socialpædagogerne om Søparken, der arbejder med at skabe en mere sikker håndtering af borgernes medicin.

Af Sine Molbæk-Steensig 25/05/2022

Hør Liv Nørregaard Skøtt fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, socialpædagog Betina Østergaard Madsen og leder af Boformen Søparken, Vivi Olesen fortælle om arbejdet med at skabe mere sikker medicinhåndtering, og hvilken betydning, den socialpædagogiske faglighed har for nedbringelsen af medicinfejl.  

Boformen Søparken har været en del af Fremfærdprojektet ’Medicinsikre Botilbud’.

Om projektet Medicinsikre botilbud
Fremfærd Særlige Behov

Projektets formål er at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.

Det skal ske ved at arbejde med metoderne fra "I sikre hænder" på en række botilbud i 10 kommuner.

Botilbud i de deltagende kommuner får hjælp og støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet afsluttes med, at der udvikles en spredningsguide, som andre kommuner og botilbud kan blive inspireret af, ligesom det opdaterede materiale bliver stillet til rådighed for andre kommuner og botilbud.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud

Læs mere om Søparkens arbejde med medicinsikkerhed
Om Boformen Søparken

Søparken er et tilbud om længerevarende ophold for personer, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner. Boformen er også til personer, der har brug for behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Boformen Søparken ligger i Rørbæk ved Hobro, og der er plads til 20 beboere. Hver beboer har egen lejlighed, der ligger i forbindelse med fællesarealer, dagligstue og spisekøkken.