Medicinsikre botilbud

Bosteder laver prøvehandlinger for at forbedre medicinsikkerheden

Der er godt gang i forbedringsarbejdet på de 18 bosteder, som deltager i projektet Medicinsikre botilbud. Læs om hvad sukker-belønning og prikke-vagter har betydet for arbejdet med medicinsikkerhed.

Af Bettine Romme Andersen 15/10/2021
Fremfærd

Der var fokus på læring og vidensdeling, da medarbejdere og ledere fra 18 bosteder fra 10 kommuner på en solrig efterårsdag var samlet i Middelfart for at netværke om deres arbejde med sikker medicinhåndtering.

Det var fjerde læringstræf i projektet, og bostederne skulle gøre status over, hvilke konkrete forandringer de har afprøvet.

- I dag handler det om at bringe viden sammen, men også bringe tvivl sammen. I skal have fokus på dét, I har nået. Og vi skal dele viden – så fold nysgerrigheden ud, lød opfordringen fra Inge Kristiansen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som faciliterer Fremfærd-projektet for KL, FOA og Socialpædagogerne.

Storyboards om arbejdet

Bostederne blev delt i tre grupper, og ved hjælpe af ophængte storyboards fortalte de hinanden om deres arbejde.

Normalt forbinder man en prikke-runde med noget negativt, men på det døgndækkede botilbud Pilebakken i Assens Kommune har de givet udtrykket ny betydning i deres afprøvning af at højne medicinsikkerheden.

- Vi har lavet en medicintjekkerfunktion, fortalte socialpædagog Peter Mikkelsen.

Det går ud på, at en medarbejder på vagtplanen bliver prikket til at være medicintjekker.

- Når man har en prik på sin vagt, så har man til opgave at se på, at alt er leveret på medicinlisten. Og det fungerer ret godt, vi har generelt færre utilsigtede hændelser, fortalte han.

Alle botilbud arbejder med forbedringsmodellen og PDSA-cirkler i deres afprøvninger. Læs mere om metoderne her.

Afprøvning for at undgå for gammelt medicin

I Skive Kommune deltager Center for psykiatri og rusmiddels døgntilbud, som blandt andet har lavet en afprøvning vedrørende bestillingsfejl.

- Det viste sig, at det ofte ikke handlede om bestillingsfejl, men mere var frustrationer over mangel på struktur. Så vi har systematiseret medicinhåndteringen på hver borger, og det har hjulpet os meget, fortalte social- og sundhedsassistent Anette Bundgaard Knudsen.

Botilbuddet er også i gang med en afprøvning om medicin inden for dato, da en stikprøve havde afsløret for gammelt medicin hos nogle borgere.

- Hver tirsdag er der en, der gennemgår for gammelt medicin, hvor det førhen hed "tjek gammel medicin", men nu er det en selvstændig opgave, fortalte sygeplejerske Birgitte Lund Sørensen.

Belønning som motivation

Boformen Søparken i Rebild har også lavet forskellige afprøvninger. De har blandt andet indført en gul bøtte hos hver borger til fundet, tabt og kasseret medicin og dosisposer.

- Hvis man fandt en pille, som var tabt på gulvet, eller etiketter med cpr. nr. på, hvor skulle det hen? Derfor har vi nu gule bøtter til det affald, fortæller sygeplejerske Charlotte Jakobsen.

I Rebild arbejder de desuden med belønning for at skabe opmærksomhed omkring projektet blandt medarbejderne og de prøvehandlinger, de sætter i gang. For at øge sandsynligheden for at alle svarede på et spørgeskema, var der sukker i vente.

- Vi lavede det her med "snup et kys", når man havde svaret på surveyen, og det næste bliver is, fortalte leder Vivi Olesen.

Boformen Søparken vil også indføre patientsikkerhedskalenderen og bestille en isbil, når der er gået en måned uden utilsigtede hændelser.

Tidstro dokumentering af medicingivning

To medarbejdere fra botilbuddet Rosenkildevej 97 fra Slagelse Kommune fortalte om en af de små afprøvninger, de er i gang med, som handler om at sikre tidstro dokumentation af medicingivningen.

- Vi har givet en medarbejder en telefon med i lommen hele dagen, så vi kan se, om der bliver dokumenteret til tiden på den måde, fortalte sygeplejerske Louise Hougaard Knudsen.

Botilbuddet har nemlig ikke telefoner til alle, så de fleste medarbejdere dokumenterer først om eftermiddagen, hvilket kan øge risikoen for fejl i registreringerne.

Botilbuddet i Slagelse arbejder også med patientsikkerhedskalenderen, hvor de hver dag krydser af, om der har været fejl i medicinhåndteringen eller ej. Her er det første mål at nå 30 dage uden fejl.

Frem mod det næste læringstræf i marts 2022 arbejder bostederne videre med deres forandringsarbejde og afprøvninger ved hjælp af PDSA-cirkler.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst

Sygeplejerske Charlotte Jakobsen fra Boformen Søparken i Rebild præsenterer deres storyboard for deltagere fra tre andre kommuner.

Om projektet Medicinsikre botilbud
Fremfærd Særlige Behov

Projektets formål er at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.

Det skal ske ved at arbejde med metoderne fra "I sikre hænder" på en række botilbud i 10 kommuner.

Botilbud i de deltagende kommuner får hjælp og støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet afsluttes med, at der udvikles en spredningsguide, som andre kommuner og botilbud kan blive inspireret af, ligesom det opdaterede materiale bliver stillet til rådighed for andre kommuner og botilbud.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud

Hent skabelon til PDSA-cirklen

Du kan her finde Dansk Selskab for Patientsikkerheds skema til PDSA-cirklen.

 

De ti deltagende kommuner

Assens, Frederikshavn, Holstebro, København, Norddjurs, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Skive, Slagelse og Vesthimmerland.

Læs mere om Forbedringsmodellen
Forbedringsmodellens tre spørgsmål

Du kan læse meget mere om Forbedringsmodellen på Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside og se en kort video om modellen tegnet og fortalt af chefkonsulent Liv Skøtt Nørregaard.