Frem mod fuldtid i kommunerne

Fra deltid til fuldtid: Kommuner efterlyses til at tage del i indsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet søger 15 kommuner, som har lyst til at være med til at udvikle lokale løsninger på at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Af Bettine Romme Andersen 04/06/2020
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Flere medarbejdere i kommunerne skal arbejde flere timer, end de gør i dag.

Det er en ambition, som KL og Forhandlingsfællesskabet er enige om. Derfor søsætter de nu en fælles indsats, som skal sikre, at flere medarbejdere kommer op i tid eller bliver ansat på fuldtid.

Det er afgørende for indsatsen, at den er lokalt forankret, og at de løsninger, som bliver udviklet og afprøvet, er skabt i tæt samarbejde mellem ledere, tillidsvalgte og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser.

15 nøglekommuner søges

Den ambitiøse indsats kræver deltagelse fra 15 kommuner, som har lyst til at være med til at udvikle redskaber til at få flere op i tid eller på fuldtid og afprøve disse i praksis.

Indsatsen lægger op til et tæt samarbejde mellem kommunerne og KL og Forhandlingsfællesskabet, som yder proceshjælp, bidrager med viden om deltids-/fuldtidsproblematikken og inspiration fra norske og svenske fuldtidsindsatser samt erfaringer fra danske kommuner.

Workshops og afprøvning af redskaber

Nøglekommunernes indsats løber fra november 2020 til april 2021.

  • Nøglekommunen udvælger i samarbejde med KL og Forhandlingsfællesskabet de chefer, FTR’ere, institutionsledere og TR’ere, som skal indgå i den kernegruppe, der deltager i workshops og driver indsatsen lokalt blandt kolleger og øvrige ledere. Den enkelte nøglekommune udvælger selv det eller de fagområder, der skal fokuseres på i indsatsen.

  • Siden følger 4-5 workshops, hvor kernegruppen skal udvikle og afprøve forskellige redskaber til for eksempel at undersøge barriererne for at få flere op i tid eller på fuldtid eller at organisere arbejdsopgaverne og vagtplaner på en ny måde.

Mellem de enkelte workshops vil der være afprøvningsperioder, hvor kernegruppens deltagere tester de forskellige redskaber fra workshoppene på de enkelte arbejdspladser sammen med deres øvrige kolleger og ledere.

Samarbejdet forpligter

Som nøglekommune får man en unik mulighed for at præge udviklingen af værktøjer og redskaber, som siden skal spredes til landets øvrige kommuner.

Det er derfor et samarbejde, der forpligter, og det forventes, at nøglekommunerne afsætter tid og ressourcer til afprøvningsperioderne, står til rådighed for at deltage på konferencer og er aktive i videndeling af erfaringer.

I uge 23 vil alle 98 kommuners Hoved-MED-udvalg modtage en invitation til at deltage i indsatsen som en af de 15 nøglekommuner.

Er I interesseret i at høre mere om indsatsen, så kontakt Julie Malene Eichstedt Sørensen, jmes@kl.dk, tlf. 3370 3905, eller Jo Gadegaard, jg@forhandlingsfaellesskabet.dk, 4697 2407.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Hvad indebærer det at være nøglekommune?

Læs mere om aktiviteterne i indsatsen, hvem der kan deltage, og hvor meget tid, I skal afsætte.

 

Hvad kan man gøre, hvis man ikke er nøglekommune?

Selvom I ikke deltager som nøglekommune, vil vi opfordre til, at I engagerer jer i vores fælles målsætning om at få flere op i tid og på fuldtid.

KL og Forhandlingsfællesskabet står til rådighed for sparring og rådgivning.

 

Invitation til alle 98 kommuner

Læs brevet til kommunernes Hoved-MED-udvalg med invitation til at deltage i parternes fælles indsats, der skal sikre, at langt flere medarbejdere går op i tid eller ansættes på fuldtid.