Få overblik over reglerne for døgnarbejdstid

Ny vejledning gør det nemmere at forstå og få overblik over reglerne for døgnarbejdstid på tværs af faggrupper.

Af Sine Molbæk-Steensig 30/03/2023

Omkring 160.000 ansatte i kommunerne arbejder på områder, hvor der i alle døgnets timer er borgere, der har brug for hjælp.

Men reglerne for døgnarbejdstid er komplekse, og derfor er KL og syv faglige organisationer gået sammen om at lave en fælles vejledning for at give et godt værktøj til de lokale parter, der anvender og arbejder under reglerne for døgnarbejdstid.

Lettere at forstå og administrere

Parterne har udarbejdet vejledningen ud fra et fælles ønske om at gøre aftaler og regler lettere at forstå og administrere. Der er ikke foretaget materielle ændringer i forhold til døgnarbejdstidsreglerne, men vejledningen uddyber døgnarbejdstidsaftalernes bestemmelser og indeholder en lang række eksempler, som skal illustrere de grundlæggende principper i aftalerne.

Det er KL og FOA, Dansk Sygeplejeråd, Kost og Ernæringsforbundet, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, 3F og Socialpædagogerne, der står bag den fælles vejledning. 

Download vejledningen

Få vejledningen i printudgave

Du kan også bestille en trykt udgave af vejledningen hos Kommuneforlaget.

Fælles vejledning – fælles ansvar

Døgnarbejdstidsaftalerne på det kommunale område.