Didaktiske samtaler med teams

Faglige ledere kan med god effekt holde didaktiske samtaler med medarbejdere enkeltvis, men de skal langt hellere øve samtalens systematik ind i samarbejdet med skolens professionelle læringsfællesskaber.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/03/2021
KL,
Skolelederforeningen

Individuelle præstationer har ikke mulighed for at gøre den store forskel, og den tid, skoleledere bruger på udvikling af lærernes kapacitet til at arbejde i kollaborative teams, er mere effektiv end tid, der bruges på at supervisere lærere til bedre præstationer gennem den traditionelle klasserumsobservations- og evalueringsproces. (Dufour og Marzano, 2015)

Den kollektive kapacitet er afgørende for, hvad skolen kan præstere, så når personalet er organiseret i meningsfulde teams, som har tid til at samarbejde, så er det vigtigt også at opbygge støttende samtalestrukturer, der hjælper grupper til at udvikle sig som læringsfællesskaber.

Dette indebærer, at lederne præciserer det arbejde, som teamene skal præstere, at de er med til at monitorere teamenes arbejde, og at de giver dem vejledning og støtte til at kigge på egen praksis, til at lave prøvehandlinger og til at kigge på virkningen af dem i fællesskab. Husk at anerkende kortsigtede succeser og at konfrontere dem, der ikke bidrager til deres teams, supplerer Dufour og Marzano, 2015.

Brug samtalemodellen på flere måder

Didaktiske samtaler med et team kan følge samtalemodellen på forskellige måder.

1) En mulighed er, at hele teamet har taletid indledningsvis, og at hele teamet efter en gennemgang af data i den gule fase, hvor deres opgave har været at lytte, har taletid igen i den røde fase. Denne fremgangsmåde er enkel og velkendt, og den er også relevant, når sagen involverer alle teammedlemmer lige meget.

2) En anden mulighed er, at samtalens læringsudbytte fortrinsvis er forankret hos ét teammedlem, som alene har taletid indledningsvis, og som har forrang undervejs i analysens røde fase og i opsamlingen til sidst i den blå fase. Derved får den didaktiske samtale karakter af individuel supervision med reflekterende team, hvor teamet kun har taletid under den undersøgende røde fase.

Se video

Se video 11 fra Øster Nykirke Skole med en didaktisk samtale. Her holder skolelederen en samtale med en lærer og to vejledere om en klasse, hvor man ønsker at skabe mere trivsel og ro. Samtalen kommer igennem alle fire faser i den didaktiske samtale og fire forskellige datakilder bliver inddraget.

 

Download Faglig ledelse kalder på didaktiske samtaler
Se alle videoer om skoleledelse og didaktiske samtaler
Download materialer og støttekort
Gå til projektforsiden: Skoleledelse og didaktiske samtaler