Det kræver et nyt mindset at være undersøgende sammen med eleven

Kristian Toft er skoleleder på Mølleskolen i Skanderborg, som har taget den praksisnære undervisning til sig ved at arbejde med en hel projektdag om ugen, hvor eleverne har medindflydelse på det, de arbejder med. Hør Kristian Toft fortælle, hvorfor det er så vigtigt.

Af Irene Aya Schou 28/01/2020
DLF,
KL

40 dage om året er projektdage på Mølleskolen. Det betyder, at den almindelige fagundervisning med lektioner på 45 minutter er skiftet ud til fordel for hele projektdage, hvor alle fag spiller en rolle, og eleverne arbejder efter metoden designcirklen.

Læs også: Motivationen er høj når elever udforsker, er praktiske og får medbestemmelse

Praksisnær undervisning i skolen
Mølleskolen

Mølleskolen i Skanderborg indgår som en del af erfaringsgrundlaget i Fremfærd-projektet "Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i skolen", som KL og DLF står bag.

Projektet har blandt andet udviklet et inspirationsmateriale til skoler, pædagoger og lærere, som ønsker at gøre undervisningen mere praksisnær.

Lad dig inspirere af forskellige eksempler på praksisnær undervisning fra dansk praksis.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Designcirklen
Designcirklen

Designcirklen er udviklet på Aarhus Universitet

Den kan bruges som en didaktisk ramme for undervisningen

Designcirklens elementer indebærer, at eleverne skal igennem tre faser - den udforskende, skabende og iscenesættende.

Læs mere om designcirklen

Projektdagene på Mølleskolen
  • På projektdagen arbejder eleverne eksperimenterende med digitale og analoge værktøjer, de arbejder med virkelighedsnære problemstillinger, de er på ture ud af huset og tilegner sig viden om det omkringliggende samfund, herunder virksomheder i lokalområdet, naturen og de kulturtilbud, der er inden for rækkevidde. Der arbejdes også sammen på tværs af klasser og fag.
  • Ressourcemæssigt bidrager alle fag til dagen sammen med den understøttende undervisning. Dagen er derfor ikke tænkt som en fagdag, men en dag hvor sagen, emnet eller projektet er i fokus.