Sproglærer Vicky Brommann (tv) og tillidsrepræsentant Lone Heldt (th) viser billeder fra det projekt i genrepædagogik, som Munkevængets Skole i Kolding netop har gennemført med stor succes.

Elever og lærere har fået nyt sprog

På Munkevængets Skole i Kolding har man med stor succes gennemført et projekt om genrepædagogik. Det har givet skolens mange tosprogede elever nye måder at være med i undervisningen på, samtidig med at lærerne oplever større arbejdsglæde.

Af Personaleweb 24/10/2013
KL,
LC

På en skole, hvor godt og vel 70 procent af eleverne er tosprogede, er inklusion ikke en udfordring, det er et arbejdsvilkår. Sådan er det på Munkevængets Skole i Kolding, hvor en stor del af det daglige arbejde går ud på at få sprogligt udfordrede elever på banen i timerne. 

Ved at arbejde med genrepædagogik i det forgangne skoleår har eleverne fået en række nye redskaber til blandt andet at forstå tekster på tværs af fag og til at deltage mere aktivt i undervisningen.

Lone Heldt, der er tillidsrepræsentant på Munkevængets Skole, fortæller for eksempel, hvordan genrepædagogik har været en øjenåbner for nogle af de elever, som normalt har svært ved at læse, og som derfor er passive i timerne.

- Da vi spurgte en 7. klasse, hvordan det havde været at blive undervist med genrepædagogiske metoder i en historietime, var der en af drengene, som kaldte oplevelsen for skræmmende. Men skræmmende, fordi han ikke var vant til at hånden bare gled op af sig selv. Han havde virkelig haft en oplevelse af, at nu kunne han være med, fortæller hun.

For at klæde lærerne på til de nye undervisningsmetoder bookede Munkevængets Skole Mette Vedsgaard, der er lektor på VIA i Aarhus og ekspert inden for genrepædagogik. I 2012 og 2013 har hun løbende været på besøg på skolen, hvor hun har brugt omkring 40 timer på at undervise i genrepædagogisk teori og på at supervisere lærerne, når det blev deres tur til at undervise med metoderne.

- Reaktionerne fra lærerne har været rigtig gode. De er meget interesserede i, hvordan man gør, og de er imponerede over det sprog, man med genrepædagogik kan få eleverne til at bruge, siger Lone Heldt.

Succesoplevelser i dagligdagen fastholder lærerne

Selve projektet blev skudt i gang som en del af KL og Lærernes Centralorganisations projekt 'Nye veje til fastholdelse af lærere'. Vicky Brommann, der underviser i dansk som andetsprog på Munkevængets Skole, ser genrepædagogik som en oplagt vej til at mindske lærernes sygefravær og til at forebygge stress.

- Forløbet har gjort en masse for lærerens arbejdsvilkår og for den følelse af succes, de opnår. Genrepædagogik er en tilgang til undervisning, som virkelig kan rykke ved elevernes læring, og det er utrolig vigtigt for lærernes arbejdsglæde, at de føler, de lykkes i undervisningen, forklarer hun.

Lone Heldt mener også, at det, at lærerne har haft et større projekt at arbejde sammen om på tværs af fagene, har forstærket arbejdsglæden.

Grundlæggende har det her forløb med genrepædagogik givet en rigtig god ballast i lærergruppen. Deltagerne har fået en rigtig god oplevelse sammen, for det er jo også fedt, når man lykkes sammen med sine kollegaer, siger hun.

Projektet stopper ikke her

Forløbet med genrepædagogik har ikke kun været en succes i 2012/2013. På Munkevængets skole vil man fremover arbejde videre med metoden. Lektor Mette Vedsgaard bliver ved at være tilknyttet skolen som konsulent, og internt i skolens team er der lavet aftaler om, at man fremover vil bruge nogle af teammødeaktiviteterne på fælles forberedelse i genrepædagogik.

- Det er nemt bare at lade det glide ud i en travl hverdag, for det kræver meget energi, og det tager langt tid at forberede. Men vi vil holde hinanden op på det her, lyder det fra sproglærer Vicky Brommann.

Foruden projektet, der er finansieret gennem KL og Lærernes Centralorganisation, har personalet også fået penge fra Kolding Kommunes tosprogskonsulent til en studietur til Stockholm, og det er meningen, at skolen på sigt skal formidle deres viden til resten af kommunens skoler. 

Om projektet "Nye veje til fastholdelse af lærere"
  • Bag projekt ’Nye veje til fastholdelse af lærere’ står KL og Lærernes Centralorganisation.
  • KL og Lærernes Centralorganisation har iværksat projektet med det mål at modvirke sygefravær og tidlig pensionering.
  • De 12 projekter har været gennemført i perioden 1. april 2012 frem til sommer/efterår 2013. 
  • Læs mere om projektet og opdag flere indsatser mod sygefravær.