Samarbejde

Video: Hvad er tillidsbaseret rengøring
Her kan du se en kort animationsfilm om, hvad tillidsbaseret rengøring er. Erfaringer med tillidsbaseret rengøring viser, at det kan lykkes at finde en ny vej til øget kvalitet, trivsel og tættere kontakt til dem, der modtager servicen, hvis der satses mere på dialog.
Kom til informationsmøde om tillidsbaseret rengøring
Hvordan kan vi sørge for, at rengøringsarbejdet fremadrettet er karakteriseret ved faglighed, godt arbejdsmiljø, tillid, kvalitet og effektivitet? Det kan du høre nærmere om på tre informationsmøder i henholdsvis Aalborg, Fredericia og København.