Samarbejde

Sådan samarbejder skole på tværs i deres inklusionsindsats
Ved hjælp af det særlige Nest-program på Skole i Aarhus inkluderer man i to klasser fire børn med autisme i hver klasse, hvor resten af børnene ikke har autisme. Inklusionen fungerer blandt andet i kraft af, at der er et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger, medarbejdere fra PPR og forældre.
Hjemmeplejens sorte boks: Her er den viden, vi mangler
Den kommunale hjemmepleje er inde i en rivende udvikling. Men der mangler viden om det tværfaglige samarbejde, om hjemmet som plejearena og om, hvordan medarbejderne ser på deres kerneopgave, siger forsker, der ønsker at give branchen et prestigeløft.
Fem anbefalinger til tillidsbaseret rengøring
En ny metode giver medarbejderne på det kommunale rengøringsområde bedre mulighed for at tilrettelægge deres arbejde. Fremfærd-projekt har afprøvet tillidsbaseret rengøring. Få her fem pejlemærker, I skal være opmærksomme på.
Tillidsbaseret rengøring vinder frem i flere kommuner
Erfaringer med tillidsbaseret rengøring viser, at det kan lykkes at finde en ny vej til øget kvalitet, trivsel og tættere kontakt til brugerne, hvis rengøringsassistenter bedre kan tilrettelægge deres eget arbejde. Nu viser flere kommuner interesse for den nye model.