Nogle kommuner har udgivet videoer om, hvordan de arbejder med rehabilitering

Se fem videoer om rehabilitering

Kommunerne praktiserer rehabilitering, men hvad dækker det egentlig over? Se videoer om rehabilitering, hvor fem kommuner selv forklarer, hvad rehabilitering er, og hvordan de gør.

Af Helga Grønvold 18/03/2015

Kerneopgaven og rehabilitering

Videoen fra Aabenraa Kommune giver fem små eksempler på, hvordan arbejdet med kerneopgaven og rehabilitering hænger sammen.

 

Hjemmetræner

"Ikke hjemmehjælper men hjemmetræner" - dette er budskabet i denne lille video fra Svendborg Kommune. Videoen illusterer fint fordelene ved rehabilitering.

 

Rehabiliteringsmøde i jobcenteret

Bliv klogere på, hvordan et rehabiliteringsmøde i et jobcenter foregår. Videoen fra Hjørring Kommune viser, hvordan Rehabiliteringsteamet griber det an, før, under og efter et møde med en borger.

 

Rehabiliteringsforløbet

Videoen fra Vejle Kommune beskriver, hvordan et rehabiliteringsforløb foregår i praksis.

 

Rehabilitering set fra borgerens perspektiv

Mød Borhild Oltmann fra Aabenraa Kommune, der fortæller, hvad hun har fået ud af rehabilitering.

 

Hvad er rehabilitering?

Der er ikke konsensus af definitionen på rehabilitering. Men hvis vi tager udgangspunkt i den definition som MarselisborgCentret og Rehabiliteringsforum Danmark udviklede i 2004, vil den lyde således:

"Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats" - Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet 2004