Håndtryk

Kombinationsansættelser - Redskaber og vejledninger

Hent redskaber og vejledninger til at etablere kombinationsansættelser.

Af Personaleweb 10/06/2013
3F,
BUPL,
FOA,
KL,
Socialpædagogerne

Sådan bruger du værktøjerne

Læs først 'Aftale om kombinationsansættelse for ikke-uddannede I kommunerne'.

I 'Vejledning om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne' kan I læse, hvilke personalegrupper, der kan kombinationsansættes, og under hvilke forhold.

Læs også om fordele og ulemper ved kombinationsansættelser i den pixivejledning, vi har valgt at kalde 'Harmonikafolderen'.

Drøft eventuelt mulighederne for kombijob på et møde. Se materialerne 'Dagsordenspunkt' og 'Diasshow'.

Når I er blevet enige om at indgå en aftale om en kombinationsansættelse, skal I vælge mellem de to modeller, der er beskrevet i 'Sådan etableres en kombinationsansættelse/et kombijob'.

I 'Procesforslag - Hvad er vores potentiale?' kan I få et overblik over, hvordan processen med at oprette kombijob kan arrangeres. I kan se, hvornår de enkelte aktiviteter kan foregå, hvem der kan være tovholder på dem, og på hvilke tidspunkter i processen de forskellige materialer kan være brugbare.

Når I har valgt en aftaleform, skal de formelle juridiske aftaler på plads. Det kan I gøre ved at udfylde skabelonerne 'Den individuelle aftale om kombinationsbeskæftigelse' og 'Den individuelle aftale om lønindplacering'.

Når I udarbejder 'Den individuelle aftale om lønindplacering' er det ikke tanken, at medarbejderen går ned i løn. Vi har udarbejdet en 'Regnemaskine', der kan hjælpe med at udregne økonomien for den pågældende medarbejder.

Vær altid opmærksom på 'Vejledning om deltidsansattes adgang til højere timetal', som beskriver, hvordan ledige timer først skal udbydes til de deltidsansatte.

Læs mere om baggrunden for projektet

Hvad er en kombinationsansættelse?

En kombinationsansættelse er, når samme medarbejder har to deltidsansættelser under to forskellige overenskomster samlet I ét ansættelsesforhold under én overenskomst.

Læs mere om fordelene ved kombinationsansættelser her.

Mere inspiration: Mangfoldige arbejdspladser
mange mennesker samlet

Projektet om mangfoldighed viser, hvordan I kan udnytte forskelligheder som for eksempel etnicitet, alder og køn til at skabe gode resultater i form af bedre samarbejde, nedsat sygefravær og meget mere. Læs mere om mangfoldige arbejdspladser her.