Sang: Putte og vågne

Denne ritualsang kobler motorikken med sproget ved at barn og voksen sammen udfører nogle af verberne i sangen undervejs

Af Motorik og Sprog 01/03/2016
BUPL,
FOA,
KL

Når vi bruger ritualsange til at sætte ord og rytme på hverdagens rutiner, sætter vi rammen omkring det, der skal ske og samler børnenes opmærksomhed omkring det. Samtidig tydeliggør vi dagens rytme og gør børnene til aktive deltagere i rutinerne.

Denne ritualsang kobler motorikken med sproget ved at barn og voksen sammen udfører nogle af verberne i sangen undervejs. Derved kropsliggøres sproget. 

Dowload noder, tekst og instruktion til sangen til højre sangen

Lyt til sangen med vokal

 

Lyt til sangen uden vokal