Sang: Det sner, det sner

I denne sang synger vi om fænomenet sne og laver samtidig bevægelser, der passer til alle de ting, man kan lave med sne.

Af Motorik og Sprog 01/03/2016
BUPL,
FOA,
KL

At lege, eksperimentere, opleve og høre rytmer er væsentlige for barnets sprogtilegnelse. Gennem rytmiske betoninger ledes barnets opmærksomhed hen på de passager, der rummer den væsentligste information. Den skaber et genkendeligt mønster, som bærer handlingen.

På den måde styrer rytmen barnets opmærksomhed og understøtter< samtidig ordenes mening. Rytmens forudsigelighed frigør energi til at koncentrere opmærksomheden om de egentlige informationer, som sangen rummer.

Download noder, tekst og intruktioner til sangen til højre

Hør sangen med vokal

 

Hør sangen uden vokal