Den voksnes rolle

Den voksnes rolle

Den voksnes rolle har stor betydning for motorik og sprog.

Af Motorik og Sprog 01/03/2016
Fremfærd

Børn lærer, når de kan spejle sig i nogen, der kan mere end dem selv. Det pædagogiske personale i vuggestue og dagpleje er derfor både rollemodeller og mesterlærere, når det gælder krop, motorik og sprog.

Hvis børnene skal hoppe, synge og føle glæde ved at bevæge sig og synge sammen, skal de voksne gå forrest.

De skal også hoppe, synge og vise glæde ved det, kroppen kan. De voksne skal inspirere børnene til at udforske verden omkring dem med både krop, sanser og hoved.

Læs artiklen herunder om de voksnes kroppe