Leg: Bamses fødselsdag

Denne leg med en stoftunnel giver en massiv stimulation af taktilsansen.

Af Motorik og Sprog 01/03/2016
BUPL,
FOA,
KL

Stoffet smyger sig i bogstaveligste forstand rundt om barnet, som på den måde får rig mulighed for at mærke sin krop.

For nogle børn kan det være en for stor udfordring at bevæge sig ind i sådan en mørk og smal passage. For børn med en overreagerende taktilsans kan det være for voldsom en påvirkning af taktilsansen, og man kan derfor opleve disse børn fravælge aktiviteten.

Får det taktilsky barn til gengæld selv lov til at styre aktiviteten, farten, antal af tilbagelagte ture osv., ses det blandt disse børn ofte, at de nyder at befinde sig i den tæt omsluttende stoftunnel. Stoffet sikrer et konstant og mærkbart pres mod store dele af kroppen på én gang, hvilket kan være en type af berøring, som disse børn bedre kan håndtere end den slags berøring, som kun involverer berøring af mindre dele af kroppen.

Der kan leges mange lege i sådan en blød stoftunnel. Der kan let kravle to børn igennem på én gang, og kravler de igennem fra hver sin side, kræver det en del fysisk planlægning og samarbejde, når de mødes på midten.

Sprogligt giver legen børnene mulighed for at gentage ord og vendinger, det måske lige har lært i den første samtale om gaven, når de ankommer til Bamses fødselsdag og taler med den voksne og Bamse. De to voksne taler og spørger desuden på forskellige måder, hvilket giver barnet mulighed for at høre, lære og bruge ord i forskellige sammenhænge og med forskellige betoninger.

Download beskrivelsen af legen til højre.

Download arbejdsark til: Bamses fødselsdag