Motorik og sprog

Sådan hænger motorik og sprog sammen

Forskning viser, at de mindste børns motoriske udvikling har stor indflydelse på udvikling af sproget. Læs her de faglige artikler om sammenhængen.

Af Motorik og Sprog 01/03/2016
Fremfærd

Motorik og sprog hænger uløseligt sammen. Det gælder ikke mindst for de 0-2-årige børn, for hvem hverken sprog, relationer eller fænomener findes uden en kropslig forankring.

Samtidig er de sproglige og motoriske kompetencer af væsentlig betydning for barnets udvikling senere i livet.

Forskning viser, at de mindste børns motoriske udvikling har stor indflydelse på udvikling af sproget.

Kroppen og motorikken er så at sige børnenes vej ind i sproget, fordi det første ’sprog’ de lærer, er kroppens sprog. Hvis vi vil styrke de mindste børns sproglige udvikling, bør vi derfor begynde med kroppen og motorikken.

Stimulering af de mindste børns sproglige, motoriske og kropslige udvikling er derfor en kerneopgave for det pædagogiske personale i vuggestuen og dagplejen.

I filmen herunder kan du høre forskeren Kjeld Fredens fortælle om sammenhængen mellem motorik og sprog, til højre kan du downloade procesguider og materialer til forældre- og personalemøder, hvis I gerne vil arbejde med motorik og sprog. Og i disse artikler kan I læse mere om sammenhængen mellem motorik og sprog: