Om motorik og sprog

Om motorik og sprog

Velkommen til motorik og sprog

Af Motorik og Sprog 01/03/2016
BUPL,
FOA,
Fremfærd,
KL

Denne projektside er målrettet det pædagogiske personale i dagpleje og vuggestuer og har til formål at inspirere til, hvordan man kan arbejde med de 0-2-åriges motoriske og sproglige udvikling i en sammenhæng. På siden her finder du film, artikler om sprog og motorik, spørgsmål til refleksion i personalegruppen og forslag til aktiviteter med børnene. Her er også arbejdsark til brug på personalemøder samt opslag om motorik og sprog henvendt til forældre. Alt sammen lige til at printe.

Artiklerne er skrevet til det pædagogiske personale, som ønsker at kende forskningen bag arbejdet med de mindste børns sproglige og motoriske udvikling. I flere af artiklerne er der gode råd til, hvordan man kan arbejde med koblingen mellem motorik og sprog i den pædagogiske praksis. For hver aktivitet på siden er det beskrevet, hvad den betyder for børnenes motoriske og sproglige udvikling. Her er bl.a. helt nye sange, og du finder både tekster, lydfiler og noder. Aktiviteterne er ikke afhængige af, at man har læst artiklerne først.

Inspiration til forældre
Siden her kan også bruges af forældre. Med inspiration fra siden kan I f.eks. overveje, hvilke regler, I har derhjemme. Er der steder, hvor jeres barn/børn må løbe, hoppe og tumle? Må jeres barn/børn have bare tæer i mudder? I kan lave aktiviteterne hjemme, lige som I kan finde værdifuld viden om børns sproglige og motoriske udvikling i artiklerne. Ofte kan små ændringer gøre en stor forskel for jeres børns muligheder for at udfolde sig kropsligt og sprogligt.

Når I viser glæde ved og initiativ til at bruge kroppen, så følger børnene helt naturligt med – og ofte kan leg med sprog og bevægelse være lige så sjovt for forældre som for børn.

Om projektet Motorik og Sprog
Motorik og sprog er et resultat et projektet, som BUPL, FOA og KL i fællesskab har gennemført i regi af Fremfærd Børn. Formålet er at sætte fokus på koblingen mellem den motoriske og den sproglige udvikling hos de 0-2-årige børn i dagpleje og vuggestue.

Forudsætningerne for projektet er, at det tager udgangspunkt i de eksisterende rammer og materialer i dagplejen og vuggestuen og at de udviklede materialer umiddelbart er omsættelige i den pædagogiske praksis og brugbare for det pædagogiske personale uanset erfaring og uddannelsesbaggrund.

Om Fremfærd
Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om udviklingen af den kommunale velfærd. Formålet er, at fremme udviklingen af de kommunale kerneopgaver og en mere effektiv opgaveløsning. Gennem en række udviklingsprojekter på de kommunale velfærdsområder indsamler Fremfærd gode eksempler og formidler ny viden. Projekterne har borgeren i fokus, sammen med faglighed, trivsel og effektivitet. Fremfærd blev etableret som en del af overenskomst 2013 og blev videreført med overenskomst 2015.

Tak for deltagelse i Motorik og Sprog

Stor tak til evalueringskonsulenter Rikke Wettendorf og Maria Mogensen, Danmarks Evalueringsinstitut, for udvikling af artikler, refleksionsark og arbejdsark, til motorisk konsulent Nanett Borre for udvikling af artikler og aktiviteter, til sprogkonsulent Nynne Thorup Horn, Horsens Kommune, for udvikling af artikler og til motorikvejleder Anne Hussmann for udvikling af aktiviteter.

Endvidere en stor tak til børn og personale i Guldsmeden i Skanderborg Kommune samt dagplejere Jane Randmose og Maj M. Jensen i Allerød Kommune for medvirken i filmene.

Tak til en stor flok pædagogisk personale i Aabenraa Kommune for sparring og engageret afprøvning af hjemmesidens materialer i deres spæde form og til personalet i Børnehuset Kollund i Aabenraa Kommune for jeres arbejde med at implementere tankerne bag projektet i praksis.

Sidst, men ikke mindst tak til pædagogisk konsulent Kristina Heiden, Aabenraa Kommune, for et værdifuldt samarbejde.

Download pjecen om Motorik og Sprog
Kontakt vedrørende Motorik og Sprog
Om motorik og srpog

Birgit Stechmann, FOA, Tlf: 46972506, mail: bist001@foa.dk

Christina Elling Skarving, BUPL, Tlf: 35465154, mail: ces@bupl.dk

Sofie Plenge, KL, Tlf: 33703457, mail: sopl@kl.dk