digital stafet

Teknologi og digitalisering er i fokus på tre temamøder

Teknologien og digitaliseringen er her. Så hvordan kan kommunerne bruge de nye muligheder og samtidig sikre en ordentlig og etisk forsvarlig balance? Og hvad kræver det af medarbejderne? Det skal tre temamøder gøre os klogere på.

Af Bettine Romme Andersen 16/09/2020

Debatten om robotter, velfærdsteknologi, big data og digitalisering i kommunerne skal helt ud på arbejdspladserne, hvor teknologiens muligheder, faldgruber og etiske dilemmaer står i kø i hverdagen.

Derfor har de kommunale parter i Fremfærd Borger arrangeret tre temamøder i efteråret om digitalisering og ny teknologi - et tiltag, der hedder "Digital stafet i kommunerne".

Dilemmaer og kvalitet

Formålet med de tre temamøder, som bliver afholdt i oktober, november og december, er at inspirere og give mere viden om digitalisering og teknologianvendelse til ledere og medarbejdere i kommunerne, fortæller Mads Samsing, der er næstformand i Fremfærd Borger og næstformand i HK Kommunal.

- Vi vil gerne bidrage til en debat ude på arbejdspladserne, der tager udgangspunkt i viden om teknologi og digitaliseringens muligheder, og hvilke relevante dilemmaer, der skal tages højde for i den sammenhæng, siger Mads Samsing, der også er næstformand i HK Kommunal.

Pia Færch, der er kontorchef i Digitalisering og borgerbetjening i KL og medlem af Fremfærd Borger, fremhæver, at temamøderne også skal tage debatten om, hvordan anvendelse af teknologi og digitalisering i løsningen af kerneopgaven gribes an, så det både udnytter mulighederne og sker forsvarligt.

- Vi skal i kommunerne fortsætte med at levere høj kvalitet til borgerne, også selv om Danmark får flere børn, der skal passes og undervises, og flere ældre over 80 år, der kræver pleje. I en tid, hvor der bliver færre hænder til at løse opgaverne, er det vigtigt, at vi også tager teknologi og digitalisering i brug for at sikre kvalitet, udvikling og mulighederne i de kommunale velfærdsydelser - også dem, der er helt tæt på borgeren, siger Pia Færch.

Bare fordi vi kan...

Digitaliseringen i Danmark er nået langt, og teknologierne udvikler sig i rasende fart, hvilket hele tiden fører nye tekniske muligheder med sig. Men betyder det, at alt skal gribes? Det tema skal stafetten også gøre os klogere på.

- Vi er nødt til meget grundigt at tænke over, hvad det er, vi gerne vil, og hvordan teknologien understøtter det i stedet for bare at tage teknologien blindt til os. For der ligger væsentlige etiske overvejelser - blandt andet om hvor meget vi bruger data, og hvordan vi bruger data, siger Mads Samsing.

Netop kommunernes brug af data, og hvordan den skaber værdi for kommunerne og borgerne er omdrejningspunktet for det første temamøde.

Pia Færch, kontorchef i Digitalisering og borgerbetjening i KL:

- Teknologi og digitalisering kan have stor betydning i udviklingen af effektive arbejdsgange, hvor teknologien 'klarer' rutineopgaver og derved frigør medarbejdernes tid til kontakt med borgeren. Det er selvfølgelig afgørende, at fx anvendelse af borgernes data sker i etisk balance med formålet.

Stafetten gives videre

De tre temamøder henvender sig bredt til både kommunale politikere, organisationer, ledere og medarbejder i kommunerne og til uddannelsesinstitutionerne, som er med til at præge fremtidens medarbejdere.

Møderne er bundet sammen som en stafet, hvor de to første temamøder afsluttes med en opsamling og spørgsmål, som gives videre til næste temamøde.

Pia Færch bemærker, at Fremfærd Borger glæder sig til at prøve konceptet med en stafet, der skal sikre, at viden fra det ene møde kvalificeres på det næste og til sidst samles op i en heldags workshop.

Temamøde 2 handler om fremtidens digitale kompetencer og uddannelse i en digital fremtid, mens stafetten slutter på temamøde 3, som ser på, hvordan digitalisering og teknologianvendelse kan have en positiv indvirkning på borgernes oplevelse af kvalitet, retfærdighed og tillid til kommunen.

Stafetten afsluttes med konkrete forslag til fremtidige projekter i Fremfærd Borger.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om "Digital stafet i kommunerne"
Fremfærd Borger står bag tre temamøder om digitalisering i kommunerne
  • Fra oktober 2020 til februar 2021 afholder Fremfærd Borger tre temamøder om digitalisering af kerneopgaven i kommunerne.
  • De tre temamøder skal inspirere, perspektivere og give et dybere indblik i muligheder og udfordringer ved digitalisering og teknologianvendelse.
  • Møderne skal blandt andet skabe dialog om digitaliseringens frigørende muligheder i forhold til udvikling af kerneopgaven, fagligheden og relationen mellem mennesker.

Temamøde 1 En politisk debat om data og regulering.

Temamøde 2 En halvdags konference, som sætter spot på nyeste viden om kompetencer og uddannelse i en digital fremtid.

Temamøde 3 En halvdags konference om, hvordan teknologianvendelse får en positiv virkning på borgernes oplevelse af kvalitet og tillid til kommunen.