Hjælp til digitalt udfordrede borgere

Kursus i at hjælpe digitalt udfordrede borgere

Er du frontmedarbejder i Borgerservice, Jobcenter eller en ydelsesafdeling? Så kan du få støtte til at hjælpe digitalt udfordrede borgere.

Af Bettine Romme Andersen 28/08/2023
Fremfærd

Kommunale medarbejdere i Borgerservice, i beskæftigelses- og ydelsesafdelinger har kontakt til en bred gruppe af borgere i deres dagligdag.

En del borgere vil have svært ved at bruge digitale løsninger – mens andre "bare” er usikre ved at bruge dem.

Samtidig er digitale løsninger for langt de fleste af os nødvendige at bruge for at fungere i nutidens Danmark – derfor kan det være en stor udfordring, hvis man som borger er digitalt udfordret.

Klæd frontmedarbejdere på

Derfor har KL og HK Kommunal i regi af Fremfærd Borger taget initiativ til at et projekt, hvor målet er at styrke medarbejdere i at hjælpe digitalt udfordrede.

Dette sker gennem en nyudviklet kursusdag, der via praksisnære dilemma-cases og viden om juridisk rammer øger medarbejdernes kompetencer og handlemuligheder.

I undervisningen indgår også videoer og podcast, hvor ledere og medarbejdere fortæller om dilemmaer og håndteringen af dem. Der er plads til 180 deltagere i alt.

De tre første kursudage blev udsolgt på kort tid, derfor har projektet åbnet for nye datoer samt tilføjet Aalborg som ny kursus-by:

 • Tirsdag d. 31. oktober 2023, kl. 9:30-16:30 – Odense: Comwell, H.C. Andersen Odense, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense UDSOLGT
 • Torsdag d. 16. november 2023, kl. 9:30-16:30 – København: Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V UDSOLGT
 • Mandag d. 8. januar 2024, kl. 9:30-16:30 – Vejle:  Best Western ToRVEhallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle
 • Mandag d. 15. januar 2024, kl. 9:30-16:30 – Aalborg: Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg
 • Torsdag d. 8. februar 2024, kl. 9:30-16:30 – København: Scandic Kødbyen, Skelbækgade 3A, 1717 København V
 • Mandag d. 19. februar 2024, kl. 9:30-16:30 – Vejle:  Best Western ToRVEhallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle

Del ny viden på egen arbejdsplads

På baggrund af interview med kommunale ledere og medarbejder har Fremfærd Borger sammen med Implement udviklet kursudagen ud fra et train-the-trainer-koncept og et læringsmateriale.

Formålet med læringsmaterialet er, at medarbejdere, der deltager i kursusdagen, kan bringe læring med hjem og drøfte dilemmaer og handlemuligheder med kollegaer i samarbejde med ledere.

De bliver på den måde ambassadører på egne arbejdspladser, da de bliver klædt på til at sætte deres nye læring i spil på team-møder, afdelingsmøder, i faglige fora eller lignende.

Få handlemuligheder til de svære dilemmaer

Kursusdagen henvender sig til medarbejdere i Borgerservice, beskæftigelses- og ydelsesafdelinger, som har direkte borgerkontakt, og som oplever, at denne kontakt kan sætte dem i forskellige dilemmaer og gøre dem usikre på deres handlemuligheder.

Der er et begrænset antal pladser. To medarbejdere fra en afdeling/kommune kan tilmeldes kursusdagen.

Pris for deltagelse er 300 kr. pr. deltager til at dække omkostninger til forplejning, som opkræves ved tilmeldingen. Projektet afholder udgiften til udvikling af materialer, undervisere og lokaler.

Tilmeld jer en kursusdag

"Sådan bliver du en god ambassadør! Hjælp til digitalt udfordrede borgere"

Kursusdagene varer fra kl. 9.30-16.30 og bliver afholdt i henholdsvis København, Odense, Aalborg og Vejle i oktober og november 2023 og januar og februar 2024.

GÅ TIL TILMELDING

Læs mere om kursusdagen i dette informationsmateriale.

 

Datoer for kursusdage
 • Tirsdag d. 31. oktober 2023, kl. 9:30-16:30 – Odense
 • Torsdag d. 16. november 2023, kl. 9:30-16:30 – København
 • Mandag d. 8. januar 2024, kl. 9:30-16:30 – Vejle
 • Mandag d. 15. januar 2024, kl. 9:30-16:30 – Aalborg
 • Torsdag d. 8. februar 2024, kl. 9:30-16:30 – København
 • Mandag d. 19. februar 2024, kl. 9:30-16:30 – Vejle

GÅ TIL TILMELDNING

Hjælp til digitalt udfordrede borgere

Projektet understøtter digital inklusion ved at øge medarbejdernes kompetencer og kendskab til borgernes digitale forudsætninger. Projektets materialer kan skabe grobund for bedre samarbejde omkring digitalt udfordrede borgere.

Det er Fremfærd Borger, der står bag, og projektet ledes af HK Kommunal og KL.

Hjælp til digitalt udfordrede borgere