""

Sæt strategisk fokus på karrierestart for kontorelever

Hvordan rekrutterer kommunerne bedst fremtidens administrative medarbejdere? Det stiller "Karrierestart for kontorelever" skarpt på.

Af Pernille Søndergaard 19/09/2023
HK,
KL

I lighed med andre erhvervsuddannelser har landets kontoruddannelser de seneste år stået overfor en dalende tilgang af elever.

Siden 2012 er tilgangen til kontoruddannelsens speciale i offentlig administration faldet fra 1043 kontorelever i 2012 til 758 i 2021. Det er en nedgang på 27 procent.

Fortsætter den udvikling, kommer kommunerne i nær fremtid til at stå med en udfordring i forhold til at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer til at løse og udvikle de administrative opgaver.

Samtidig er der et generationsskifte på vej blandt administrative medarbejdere i kommunerne. De kontoruddannede HK’ere, som udgør den bærende del af de kommunale administrationer, har nemlig langt den højeste gennemsnitsalder af alle de store personalegrupper.

- De enkelte kommuner rundt om i landet har forsøgt meget forskelligt, når det gælder om at tiltrække og få uddannet egne kontorelever. Der er brug for at øge fokus på kommunernes rolle som med-uddanner af deres egne fremtidige administrative medarbejdere, siger projektleder Mette de Linde Farrington, der er uddannelseskonsulent i HK.

Fokus på kommunes rolle som med-uddanner

Det er baggrunden for, at KL og HK Kommunal er gået sammen om projekt "Karrierestart for kontorelever," som ønsker at styrke det ledelsesmæssige fokus på kommunernes rolle som med-uddanner af kontorelever.

I sidste ende handler det om at sikre, at der i fremtiden er medarbejdere med de rette kompetencer til at løfte de administrative opgaver og bidrage til udviklingen af den offentlige administration.

- Derfor er det vigtigt med et strategisk fokus på at rekruttere og uddanne kontorelever. Eleverne lærer en kommune at kende indefra, og det spiller en vigtig rolle i forhold til, at kommunerne kan udvikle og effektivt varetage den administrative drift, siger projektleder Sophie Elene Johansen, der er konsulent i KL.

Som led i projektet afholdes derfor et webinar og en strategisk temadrøftelse, som sætter fokus på den enkelte kommunes vigtige rolle og ansvar som meduddanner af egne kontorelever

Med et klart strategisk fokus på kontorelever medvirker kommunerne til at sikre et rettidigt generationsskifte på området, siger Sophie Elene Johansen.

Positive rollemodeller 

En anden del af projektet ønsker at øge potentielle kontorelevers opmærksomhed på muligheden for at blive kontorelev i en kommune.

I regi af projektet er der blevet udarbejdet en rekrutterings-guide med konkrete kommunikationsværktøjer. Guiden er målrettet HR-ledere, elevansvarlige og andre relevante nøglemedarbejdere i kommunerne og skal udbrede viden om, hvad der tiltrækker kontorelever, når de søger efter en elevplads.

I rekrutterings-guiden indgår tre korte videoer med fem kommunale kontorelever, der fortæller, hvad der har motiveret dem til at vælge en kontoruddannelse, og hvorfor de vil anbefale andre at blive kontorelev i en kommune.

-  Ambitionen er at vække potentielle elevers interesse for en administrativ karrierevej i en kommune ved at bruge positive rollemodeller, som de unge kan identificere sig med, siger Mette de Linde Farrington.

Tanken er, at kommunerne kan bruge videoerne aktivt i deres egen rekruttering af nye kontorelever, fx ved at dele dem på kommunale hjemmesider, i stillingsopslag og på kommunens sociale medier.

Kort om karrierestart for kontorelever

Formålet med projektet er at styrke kommunernes rolle som med-uddanner på et strategisk ledelsesniveau. En anden del af projektet handler om at øge potentielle kontorelevers viden om, at en karrierevej i kommunen rummer mange forskellige og spændende opgaver og muligheder.

Som led i projektet udarbejdes et rekrutteringsguide med konkrete anbefalinger og tips til arbejdet med at rekruttere kontorelever i kommunen. I guiden indgår tre korte videoer, der skal vække potentielle kontorelevers nysgerrighed og interesse for en administrativ karrierevej i kommunen.

Projektet er et samarbejde mellem HK Kommunal og KL.

Brug HK'erne

Hæftet "Brug HK’erne" er udarbejdet i et samarbejde mellem KL og HK Kommunal, som i 2020 har undersøgt, hvordan kommunerne arbejder med den administrative faglighed og effektivitet

Formålet med hæftet er dels at formidle ny, relevant viden om det administrative område i kommunerne, dels at bidrage til refleksionen om, hvordan det administrative arbejde er tilrettelagt og fordelt.

Håbet er, at det kan inspirere dialogen om, hvordan HK’ernes faglige kompetencer kan anvendes endnu bedre.

Hent hæftet her

 

Karrierestart for kontorelever